Svarta kvinnor i Historien: Joan Little

Historien om Joan Little är visserligen ett individuellt levnadsöde men i hennes liv finns exempel på en kompromisslöshet och en ande som återfinns bland otaliga kämpande svarta kvinnor som sökt överleva i en värld där de ständigt måste utkämpa ett krig på flera fronter. Tillföljd av de hårda omständigheter som präglade Littles uppväxt var det ingen…

Antropologi och marxism del 2: Familjen privategendomens och statens ursprung

Familjen privategendomens och statens ursprung är ett försök att visa hur arbetsdelningen radikalt re-organiserat människans samhälle genom historian. Vi har inte alltid levt i samhället som baserats på konkurrens och exploatering. Detta skall inte ses som en sentimental önskan att återvända till det förlorade paradiset utan får stå som exempel över det faktum att när…

Del 1: Antropologi och marxism

Avseende antropologi är Engels Familjens, privategendomens och statens ursprung det huvudsakliga bidraget du kan läsa boken i sin helhet online och jag bifogar en länk till den i slutet av artikeln. Engels såväl som Marx inspirerades utav Lewis H Morgans i det avseendet att Morgan hade en materialistisk historiesyn. Morgan anförde att samhällen utvecklas från…

Olaudah Equiano A.K.A Gustavus Vassa

Olaudah Equiano (1745 – 1797)  var en 1700-tals författare och en stridbar motståndare mot slaveri. Från tidig ålder fick Equiano uppleva slaveriets fasor. Det var dock efter att han blivit en fri man och därtill erhöll brittiskt medborgarskap som han påbörjade det mödosamma arbetet att skriva ner sina erfarenheter. Equiano självbiografi ”The Interesting Narrative of the…

Claudia Jones: Till vänster om Karl marx

Claudia Jones revolutionära gärning sträckte sig över två kontinenter, Nordamerika och Europa. Jones föddes år 1915 i Republiken Trinidad och Tobago. Därmed var Jones i gott sällskap såväl Eric Wiliams, George Padmore och Stokley Carmichael var alla ursprungligen från landet.  Familjen var tillföljd av de ekonomiska umbäranden som drabbade landets arbetarklass 1922 tvungna att migrera…

Négritude: En introduktion

Den litterära strömningen négritude var sprungen ur Paris intellektuella miljö under 1930- och 40-talet. Strömningen var produkten av svarta svarta författare som förenades av det gemensamma franska språket och syftet att att framhäva sin kulturella identitet. Aimé Césaire myntade begreppet negritude i den berömda dikten Cahier d’un retour au pays natal, Den engelska översättningen lyder “my…

Žižek och Norge.

Žižek är något av en provocateur maléfique, skarpsinnigt lyckas han provocera såväl vänstern som högern. The Non-Existence of Norway publicerades i London review of Books. Artikeln har visserligen ett år på nacken men den är onekligen ett intressant inlägg i den fortfarande aktuella diskussionen kring migrationsvågen från syd till nord. Jag misstänker att den regelbunden…

Carl Schmitt och partisanen

Partisanteorin är resultatet av två föreläsning Schmitt gav i mars 1962. Det är passande att dessa gavs i Spanien, då det spanska motståndet gentemot Napoleon var det första exemplet på fullständigt partisankrig. I denna text försöker jag kortfattat återge förutsättningarna för uppkomsten av partisanen. 

Gästskribent: Ciceronen och den sista människan

Någon borde skriva historien om 00-talet. När blev narcissism till norm och självförsakelse fult? När slutade idoljuryn att jämföras med moskvarättegångarna? Och vad hände egentligen med copyriotrörelsen? En bubbla ska väl spricka, inte vaporiseras? Låt oss överlåta de första frågorna till ett annat tillfälle och meditera över de sistnämnda en stund.

Amerikas fördömda: ett re-kontextualiserande av Fanon.

Tidigare har Harry Haywoods teoretiska ramverk kring den svarta befolkningen som varande en en egen nation i Amerika, formade av sitt umbärande och gemensamma erfarenhet till ett eget folk presenterats här  Därtill har en kortare genomgång av olika marxisters perspektiv på uppkomsten av nationen publicerats här. Utifrån det perspektiv som Haywood presenterar är det fruktbart att granska situationen…

Carl Schmitt från vänster.

Under en diskussion mellan autodidakterna bakom uppgång och fall fördes Carl Schmitt på tal. Den ena delen av duon deltog för många år sedan i en studiecirkel med temat makt och strategi. Inom ramen för detta temat lästes bland annat Carl Schmitt. Det var under denna period fröet såddes, varför kan vi inte appropriera innehållet i…

La gauche sans le peuple

Vad händer när vänstern inte längre erkänner folket som det revolutionära subjektet kan den då fortsätta existera som historisk formation eller övergår den till något annat? om det politiska subjektet upphör vara arbetarklassen i egenskap av sin position i nationens produktionsförhållanden utan istället blir minoriteter i egenskap av sin identitet och perifera samhälleliga position medför då detta att kraven på…