Kwame Nkrumah – excerpter

Följande artikel är en översättning utav Kwame Nkrumahs I speak of Freedom: A statment of African Ideology. Inom en snar framtid kommer en längre artikel om Nkrumahs liv, livsgärning och vilket tankegods som ännu idag är aktuellt respektive daterat. Det skall sägas att I speak of Freedom utifrån vår samtid och våra perspektiv ter sig…

Nekrolog över de odöda

  George A romero avled nyligen. Jag har inte för avsikt att producera en nekrolog över hans minne utan snarare försöka få på pränt en serie funderingar som jag burit med mig sedan jag i tonåren kom i kontakt med såväl Romero som Marx. Likt en gengångare har dessa tankar försvunnit bara för att återvända….

Gästskribent: Analys av Young, Hip and Far right

Dokumentären handlar om de snabbväxande rörelserna av identitärer, och framförallt den österrikiska rörelsen som frontas av Martin Sellner. Jag vill lyfta fram en kritisk syn på hur filmskaparna porträtterar identitärerna och deras antagonister; den antifascistiska rörelsen. Filmens dramaturgiska metod tycks bygga på motsatspar som manligt-kvinnligt, aktivt-passivt och reaktionärt-progressivt. Detta skulle också kunna omsättas i en…

Svarta kvinnor i historien: Ida B Wells

Ida B Wells-Barnett blev en nationell angelägenhet när hon under 1890-talet bedrev ett korståg i syftet att uppmärksamma den internationella opinionen på frågan om de utomrättsliga avrättningarna av afro-amerikaner i södra USA. I all väsentlighet kan hon anses vara den första afro-amerikanska grävande journalisten.

Svarta kvinnor i historien: Wangari Maathai

Wangari-maathai (1940-2011) var en kenyansk miljöaktivist. Hon grundade Green Belt movement i början av 1970-talet. Organisationen förespråkade beskydd av naturen i såväl Kenya som på kontinenten i stort.  Maathai var den första afrikanska kvinnan i historien som erhöll Nobels fredspris, detta för hennes outtröttliga kamp för och bidrag till en hållbar utveckling, demokrati och fred. Efter…

Allt är en fasad, vakna upp!

I detta inlägg har jag för avsikt att ge en översiktlig genomgång av konspiracismen som ideologi och förståelsehorisont. Varför attraherar denna heterogena miljö människor som utifrån som samhälleliga position borde attraheras av vänstern, vari ligger dess attraktionskraft? Avslutningsvis redovisas en kort lista över konspiracismens beståndsdelar och hur dessa utgör en genomgående felaktig premiss.

Kamrater i kampen: John Brown och Clarina Nichols

Det finns i vissa segment av den reaktiva vänstern en föreställning om att all världens armod och ondska emanerar från den vita mannen. Denna föreställning vilar på en falsk premiss i två avseenden. För det första innebär detta synsätt att vita antingen implicit eller explicit skulle tjäna på den rådande samhällsordningen. För det andra maskerar denna hållning alla motsättningar som…

Luke Cage

Det finns en myriad av svarta superhjältar och har gjort så under en överskådlig tid. Vertigo, DC och Marvel har tillsammans producerat sammanlagt ungefär 120 olika hjältar som antingen är, afro-amerikaner eller av afrikanskt ursprung. Därmed är det stundtals svårt att förstå det massiva hyllandet av Luke cage som varande banbrytande. I denna artikel är ambitionen att utifrån olika perspektiv…

Den nationella självbilden

”Sweden requires the visitor to travel far, in both distance and attitude. ”  A traveler’s guide to Sweden 1980 ”Then smacked a soda can with my racket, and got soda all over the King of Sweden, who was sitting in the front row”. John McEnroe “You look at what’s happening last night in Sweden. Sweden, who…

Etiopien och den etniska frågan

Det tycks pyra i Etiopien. I oktober 2016 förkunnade staten undantagstillstånd vilket i sig utgjorde ett bevis för att den nationella oro den odemokratiska regimen stod inför verkligen var allvarlig. Denna situation är en konsekvens av ett kvarts sekel av orättfärdigt maktutövande och fullständigt sanslös repression gentemot varje försök att etablera och organisera en politisk…

Amiri Baraka: Mannen som sprängde Amerika

Poet, författare, lärare och politisk aktivist. Amiria baraka föddes 1934 i Newark och kom att gå till historien som en av de mest inflytelserika författarna i Amerika. Baraka studerade vid Howard university, därefter spenderade han tre år i amerikanska flygvapnet för att sedan återvända till New York och studera vid Columbia University. Baraka blev välkänd för…

Våldtäktens dialektik

Följande text författades av Angela Davis och publicerades i Ms.Magazine 1975. Artikeln utgör en analys av fallet Joan Little och kan givetvis läsas fristående med utifrån erfarenhet rekommenderar jag att ni först läser kortare text om fallet som tidigare publicerats här. Det huvudsakliga skälet till att the dialectics of rape översattes var dels textens litterära kvalitet och…