Amiri Baraka: Mannen som sprängde Amerika

Poet, författare, lärare och politisk aktivist. Amiria baraka föddes 1934 i Newark och kom att gå till historien som en av de mest inflytelserika författarna i Amerika. Baraka studerade vid Howard university, därefter spenderade han tre år i amerikanska flygvapnet för att sedan återvända till New York och studera vid Columbia University. Baraka blev välkänd för…

Våldtäktens dialektik

Följande text författades av Angela Davis och publicerades i Ms.Magazine 1975. Artikeln utgör en analys av fallet Joan Little och kan givetvis läsas fristående med utifrån erfarenhet rekommenderar jag att ni först läser kortare text om fallet som tidigare publicerats här. Det huvudsakliga skälet till att the dialectics of rape översattes var dels textens litterära kvalitet och…

Svart Lucia

Okej här kommer en kort analys av reklamkampanjen som utmynnade i den senaste hatstormen. Det ska väl först sägas att undertecknad på något sätt alltid är lite spänd inför vad som skall utlösa årets traditionella shitstorm. I år kom så turen till ett godhjärtat företag som bara vill sprida en smula inkluderande och representativ glädje i…

Golare har inga polare: Vad Malmö kan lära sig av världen.

Följande text är skrivet med utgångspunkt i Café  utpostens premiäravsnitt och har för avsikt att söka generalisera de resonemang som förs i podden. De centrala begreppen och resonemangen som lyfts upp är stop snitching, knarklangarnas utifrån en ekonomiskas premiss i en amerikansk kontext, närområdespolisen i förhållande till den militariserade polisen och det italienska exemplet. Inledningsvis bör det förtydligas att texten…

Ujamaa: Ett socialistiskt experiment

Den afrikanska socialistiska filosofin Ujamaa skapades av Julius Kambarage Nyerere Tanzanias första president. Ujamaa är swahili och betyder släktskap. Nyerere utvecklade Ujamaa mellan 1964 och 1985 denna sociala och ekonomiska filosofi. Ujamaa var huvudsakligen centrerat kring kollektiviseringen av landets jordbruk i en hembygdsprocess. Ujamaa syftade även till nationaliseringen av banker och industrier och nationell såväl som…

Svart nationalism under 2000-talet?

Följande text publicerades av Sean Posey  2013 på The Hampton institute.  Vi har fått tillstånd att översätta den då det är vår uppfattning att den förtjänar att spridas till en större publik. Texten är övergripande och utgör en bra historisk genomgång av svart nationalism från dess födelse till modern tid. Givetvis delar vi inte alla författarens åsikter framförallt inte…

African Blood Brotherhood for African Liberation and redemption.

African Blood Brotherhood for African Liberation and Redemption (ABB) var en stridbar svart befrielserörelse som grundades 1919 av den västindiska journalisten Cyril Briggs. ABB förespråkade väpnat självförsvar mot  de rasistiska överfallen som präglade det svarta samhället. Därtill sökte man  etablera ett oberoende svart socialistisk samvälde.

Svarta kvinnor i Historien: Joan Little

Historien om Joan Little är visserligen ett individuellt levnadsöde men i hennes liv finns exempel på en kompromisslöshet och en ande som återfinns bland otaliga kämpande svarta kvinnor som sökt överleva i en värld där de ständigt måste utkämpa ett krig på flera fronter. Tillföljd av de hårda omständigheter som präglade Littles uppväxt var det ingen…

Antropologi och marxism del 2: Familjen privategendomens och statens ursprung

Familjen privategendomens och statens ursprung är ett försök att visa hur arbetsdelningen radikalt re-organiserat människans samhälle genom historian. Vi har inte alltid levt i samhället som baserats på konkurrens och exploatering. Detta skall inte ses som en sentimental önskan att återvända till det förlorade paradiset utan får stå som exempel över det faktum att när…

Del 1: Antropologi och marxism

Avseende antropologi är Engels Familjens, privategendomens och statens ursprung det huvudsakliga bidraget du kan läsa boken i sin helhet online och jag bifogar en länk till den i slutet av artikeln. Engels såväl som Marx inspirerades utav Lewis H Morgans i det avseendet att Morgan hade en materialistisk historiesyn. Morgan anförde att samhällen utvecklas från…

Olaudah Equiano A.K.A Gustavus Vassa

Olaudah Equiano (1745 – 1797)  var en 1700-tals författare och en stridbar motståndare mot slaveri. Från tidig ålder fick Equiano uppleva slaveriets fasor. Det var dock efter att han blivit en fri man och därtill erhöll brittiskt medborgarskap som han påbörjade det mödosamma arbetet att skriva ner sina erfarenheter. Equiano självbiografi ”The Interesting Narrative of the…

Claudia Jones: Till vänster om Karl marx

Claudia Jones revolutionära gärning sträckte sig över två kontinenter, Nordamerika och Europa. Jones föddes år 1915 i Republiken Trinidad och Tobago. Därmed var Jones i gott sällskap såväl Eric Wiliams, George Padmore och Stokley Carmichael var alla ursprungligen från landet.  Familjen var tillföljd av de ekonomiska umbäranden som drabbade landets arbetarklass 1922 tvungna att migrera…