Kamrater i kampen: John Brown och Clarina Nichols

Det finns i vissa segment av den reaktiva vänstern en föreställning om att all världens armod och ondska emanerar från den vita mannen. Denna föreställning vilar på en falsk premiss i två avseenden. För det första innebär detta synsätt att vita antingen implicit eller explicit skulle tjäna på den rådande samhällsordningen. För det andra maskerar denna hållning alla motsättningar som…

Luke Cage

Det finns en myriad av svarta superhjältar och har gjort så under en överskådlig tid. Vertigo, DC och Marvel har tillsammans producerat sammanlagt ungefär 120 olika hjältar som antingen är, afro-amerikaner eller av afrikanskt ursprung. Därmed är det stundtals svårt att förstå det massiva hyllandet av Luke cage som varande banbrytande. I denna artikel är ambitionen att utifrån olika perspektiv…

Den nationella självbilden

”Sweden requires the visitor to travel far, in both distance and attitude. ”  A traveler’s guide to Sweden 1980 ”Then smacked a soda can with my racket, and got soda all over the King of Sweden, who was sitting in the front row”. John McEnroe “You look at what’s happening last night in Sweden. Sweden, who…

Etiopien och den etniska frågan

Det tycks pyra i Etiopien. I oktober 2016 förkunnade staten undantagstillstånd vilket i sig utgjorde ett bevis för att den nationella oro den odemokratiska regimen stod inför verkligen var allvarlig. Denna situation är en konsekvens av ett kvarts sekel av orättfärdigt maktutövande och fullständigt sanslös repression gentemot varje försök att etablera och organisera en politisk…

Amiri Baraka: Mannen som sprängde Amerika

Poet, författare, lärare och politisk aktivist. Amiria baraka föddes 1934 i Newark och kom att gå till historien som en av de mest inflytelserika författarna i Amerika. Baraka studerade vid Howard university, därefter spenderade han tre år i amerikanska flygvapnet för att sedan återvända till New York och studera vid Columbia University. Baraka blev välkänd för…

Våldtäktens dialektik

Följande text författades av Angela Davis och publicerades i Ms.Magazine 1975. Artikeln utgör en analys av fallet Joan Little och kan givetvis läsas fristående med utifrån erfarenhet rekommenderar jag att ni först läser kortare text om fallet som tidigare publicerats här. Det huvudsakliga skälet till att the dialectics of rape översattes var dels textens litterära kvalitet och…

Svart Lucia

Okej här kommer en kort analys av reklamkampanjen som utmynnade i den senaste hatstormen. Det ska väl först sägas att undertecknad på något sätt alltid är lite spänd inför vad som skall utlösa årets traditionella shitstorm. I år kom så turen till ett godhjärtat företag som bara vill sprida en smula inkluderande och representativ glädje i…

Golare har inga polare: Vad Malmö kan lära sig av världen.

Följande text är skrivet med utgångspunkt i Café  utpostens premiäravsnitt och har för avsikt att söka generalisera de resonemang som förs i podden. De centrala begreppen och resonemangen som lyfts upp är stop snitching, knarklangarnas utifrån en ekonomiskas premiss i en amerikansk kontext, närområdespolisen i förhållande till den militariserade polisen och det italienska exemplet. Inledningsvis bör det förtydligas att texten…

Ujamaa: Ett socialistiskt experiment

Den afrikanska socialistiska filosofin Ujamaa skapades av Julius Kambarage Nyerere Tanzanias första president. Ujamaa är swahili och betyder släktskap. Nyerere utvecklade Ujamaa mellan 1964 och 1985 denna sociala och ekonomiska filosofi. Ujamaa var huvudsakligen centrerat kring kollektiviseringen av landets jordbruk i en hembygdsprocess. Ujamaa syftade även till nationaliseringen av banker och industrier och nationell såväl som…

Svart nationalism under 2000-talet?

Följande text publicerades av Sean Posey  2013 på The Hampton institute.  Vi har fått tillstånd att översätta den då det är vår uppfattning att den förtjänar att spridas till en större publik. Texten är övergripande och utgör en bra historisk genomgång av svart nationalism från dess födelse till modern tid. Givetvis delar vi inte alla författarens åsikter framförallt inte…

African Blood Brotherhood for African Liberation and redemption.

African Blood Brotherhood for African Liberation and Redemption (ABB) var en stridbar svart befrielserörelse som grundades 1919 av den västindiska journalisten Cyril Briggs. ABB förespråkade väpnat självförsvar mot  de rasistiska överfallen som präglade det svarta samhället. Därtill sökte man  etablera ett oberoende svart socialistisk samvälde.

Svarta kvinnor i Historien: Joan Little

Historien om Joan Little är visserligen ett individuellt levnadsöde men i hennes liv finns exempel på en kompromisslöshet och en ande som återfinns bland otaliga kämpande svarta kvinnor som sökt överleva i en värld där de ständigt måste utkämpa ett krig på flera fronter. Tillföljd av de hårda omständigheter som präglade Littles uppväxt var det ingen…