Om uppgång och fall

Bloggen skapades som försök att komma undan den politiska depression som var en realitet i slutet av 00-talet. De tidigare organisationerna upplevdes inte längre svara mot ett skriande behov och som ett resultat av politiska och personliga konflikter skedde ett frivilligt undandragande, en inre exil.  Genom att lämna de organisatoriska bojorna uppstod friheten att på allvar studera det rika teoretiska ramverk som marxismen historiskt har varit, därtill innebar den nyfunna friheten en möjlighet att korsa Rubicon.

Då bloggen alltid har varit ett anonymt projekt  nöjer jag mig med att nämna hur ett ideologiskt ursprung i autonom marxism sedan kommit att växa med inslag från, Sorel, Gramsci och Lenin. Även om det ideologiska ramverket sakteligen kommit att förändras och berikas har utgångspunkten alltid varit den samma. Den liberala hegemonin måste avvecklas.

I bloggen reflekterats ett brinnande intresse för svart historia och panafrikanska frågor, det är min fulla övertygelse att den afrikanska kontinentens och den afrikanska diasporan öde till mycket stor del är betingad och styrd av rådande hegemoni,

Nimrod förekommer i första Mosebok och enligt myten markerade Nimrod avslutet på en epok präglad av undandragande och nomadliv.

Kontakt

Annonser