Svarta kvinnor i historien: Systrarna Nardal

 Vi som bara var kvinnor, var de verkliga pionjärerna, vi gick först. -Paulette Nardal Poeter och författare utgjorde en politisk spjutspets i vad som kom att bli Négritude. En litterärrörelse med tydlig ideologisk och politisk ursprung och målsättning. När svarta kvinnliga studenter började mobiliseras markerade det startskottet för framväxten av ett internationellt solidaritetsnätverk mellan afrikaner, ättlingar…

Kwame Nkrumah – excerpter

Följande artikel är en översättning utav Kwame Nkrumahs I speak of Freedom: A statment of African Ideology. Inom en snar framtid kommer en längre artikel om Nkrumahs liv, livsgärning och vilket tankegods som ännu idag är aktuellt respektive daterat. Det skall sägas att I speak of Freedom utifrån vår samtid och våra perspektiv ter sig…

Svarta kvinnor i historien: Wangari Maathai

Wangari-maathai (1940-2011) var en kenyansk miljöaktivist. Hon grundade Green Belt movement i början av 1970-talet. Organisationen förespråkade beskydd av naturen i såväl Kenya som på kontinenten i stort.  Maathai var den första afrikanska kvinnan i historien som erhöll Nobels fredspris, detta för hennes outtröttliga kamp för och bidrag till en hållbar utveckling, demokrati och fred. Efter…

Kamrater i kampen: John Brown och Clarina Nichols

Det finns i vissa segment av den reaktiva vänstern en föreställning om att all världens armod och ondska emanerar från den vita mannen. Denna föreställning vilar på en falsk premiss i två avseenden. För det första innebär detta synsätt att vita antingen implicit eller explicit skulle tjäna på den rådande samhällsordningen. För det andra maskerar denna hållning alla motsättningar som…

Etiopien och den etniska frågan

Det tycks pyra i Etiopien. I oktober 2016 förkunnade staten undantagstillstånd vilket i sig utgjorde ett bevis för att den nationella oro den odemokratiska regimen stod inför verkligen var allvarlig. Denna situation är en konsekvens av ett kvarts sekel av orättfärdigt maktutövande och fullständigt sanslös repression gentemot varje försök att etablera och organisera en politisk…

Ujamaa: Ett socialistiskt experiment

Den afrikanska socialistiska filosofin Ujamaa skapades av Julius Kambarage Nyerere Tanzanias första president. Ujamaa är swahili och betyder släktskap. Nyerere utvecklade Ujamaa mellan 1964 och 1985 denna sociala och ekonomiska filosofi. Ujamaa var huvudsakligen centrerat kring kollektiviseringen av landets jordbruk i en hembygdsprocess. Ujamaa syftade även till nationaliseringen av banker och industrier och nationell såväl som…

Svart nationalism under 2000-talet?

Följande text publicerades av Sean Posey  2013 på The Hampton institute.  Vi har fått tillstånd att översätta den då det är vår uppfattning att den förtjänar att spridas till en större publik. Texten är övergripande och utgör en bra historisk genomgång av svart nationalism från dess födelse till modern tid. Givetvis delar vi inte alla författarens åsikter framförallt inte…

Négritude: En introduktion

Den litterära strömningen négritude var sprungen ur Paris intellektuella miljö under 1930- och 40-talet. Strömningen var produkten av svarta svarta författare som förenades av det gemensamma franska språket och syftet att att framhäva sin kulturella identitet. Aimé Césaire myntade begreppet negritude i den berömda dikten Cahier d’un retour au pays natal, Den engelska översättningen lyder “my…

En obekväm sanning, Afrikanska staters delaktighet i slaveriet

Det finns vissa sanningar som inte passar det officiella narrativet. Slavhandeln är ett bra exempel. Rollfördelningen är följande, Slaveriet var resultatet av vita européers inherenta ondska och teknologiska framsteg. Afrika var innan slaveriet en mer eller mindre harmonisk kontinent och Afrikas nuvarande vedermödor står i direkt korrelation med slaveriet. Det problematiska med denna historiesyn är…

Kwanzaa firar femtio.

Bland pan-afrikanska amerikaner är det inte ovanligt att man valt att fira Kwanzaa istället för den kristna julen, Det är en relativt ny högtid och började firas först 1965. Grundaren Maulana Karenga tog namnet från Swahilins Matunda ya Kwanza vilket kan översättas till skördefest eller skördens första frukter. Valet av Swahili motiverade karenga utifrån att språket…

Den demokratiska parodin: Etiopien 2015

Vart femte år bjuds det Etiopiska folket in av det regerande partiet för att delta i det redan på förhand avgjorda valet. Söndagen den 24 maj 2015 var det återigen dags för den demokratiska parodin. sent skall syndaren vakna men här är en kortfattad valanalys  

Etiopien: Den ouppmärksammade revolutionen

Denna artikel började jag skriva i syfte att redogöra för den Etiopiska revolutionen, men under Researchprocessen blev artikeln större och beskriver snarare det pre och post-revolutionära Etiopien samt relationen till Eritrea och Sovjetunionen och regionen i stort. Det är en lång men förhoppningsvis givande läsning