Del: 1 Umkhonto we Sizwes manifest

Det kan  inte gått någon förbi att det i den sydafrikanska nationalförsamlingen har rört sig i en politisk riktning avseende landets ojämna fördelning av jordbruksmark, en underkommitté utreder i skrivande stund om det är möjligt att de jure expropriera jordbruksmark utan kompensation. Faktum är dock att den sydafrikanska staten i årtionden de facto har exproprierat mark från primärt svarta och fattiga utan att detta höjt några ögonbryn i västerlandet.
Oavsett har den pågående diskussionen bland högeradikaler uppfattats som ett led i ett pågående raskrig mot landets vita minoritet. Bland vissa segment av främst den antiimperialistiska vänstern har detta tvärtom tagits som intäkt för hur den sydafrikanska statsbildning stadigvarande är av en progressiv karaktär. Båda sidor har givetvis fel. Det är med detta som utgångspunkt det har blivit dags att påbörja vad som är tänkt som en essä i tredelar om framväxten av ANCs väpnade försvarsstyrka, dess uppdrag, praktik och framförallt vad organisationen lämnade efter sig. Hur hänger den sydafrikanska statens eventuella expropriering av mark samman med nationens generella utveckling?
För att förstå den nuvarande statens uppgång måste vi börja med den föregåendes fall.
Det går inte att särskilja den militära och den politiska kampen mot apartheidregimen det är dock inte svårt att se hur den rådande ideologin i västerlandet kommit att sudda bort och förtiga den militära aspekten av motstånden varför denna essäs tyngdpunkt kommer att vara just Umkhonto We Sizwe, på svenska Nationens spjut.

When the stars threw down their spears
And water’d heaven with their tears:
Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb make thee?
-William Blake, The tyger.

Nedanstående manifest publicerades den 16 december 1961. Till vår kännedom har det inte tidigare översatts till svenska. I följare del  kommer vi att analysera MKs självbild och politiska orientering.

Umkhonto we Sizwe, utförde idag planerade attacker mot regeringsbyggnader, framförallt de som kan kopplas till den nuvarande apartheidpolicyn och den etniska diskrimineringen. Umkhonto we Sizwe är en ny oberoende formation, grundad av afrikaner av alla etniciteter. Den (Umkhonto we sizwe) har inget samröre med den så kallade kommittén för nationell befrielse vars existens utropades i pressen.
Umkhonto we Sizwe komemr att fortsätta kampen för frihet och demokrati med nya metoder, metoder som är nödvändiga för att komplettera de handlingar som utförs av den nationella befrielseorganisationen. Umkhonto we Sizwe stödjer helhjärtat den nationella befrielserörelsen och våra medlemmar ansluter sig som kollektiv och individer till denna rörelses generella politiska vägledning.
Det är välkänt att de nationella befrielserörelsernas i landet konsekvent utgått från principen om icke-våld. Rörelsen har vid varje givet tillfälle oberoende av regeringens attacker, förtryck och provokation varit fredlig. Rörelsen har gjort så eftersom folket föredrar icke-våld som en metod för att åstadkomma de nödvändiga förändringarna utan att detta medför lidande och risken för ett bittert inbördeskrig. Folkets tålamod är dock inte oändligt.
Det kommer en tid i varje nations historia där det endast existerar två valmöjligheter:
Underkastelse eller motstånd. Denna tid har nu nått Sydafrika. Vi kommer inte att underkasta oss och vi har inget annat val än att slå tillbaka med alla medel stående till buds för att försvara vårt folk, vår framtid och vår frihet. Regeringen har uppfattat rörelsens ovilja att bruka våld som ett tecken på svaghet. Folkets icke-våldsprincip av staten tolkats som ett tecken på det egna våldets framgång. Vägrat att ta till våld har av regeringen tagits som intäkt för hur väpnad repression mot folket sker utan risk för en våldsam reaktion. De metoder som Umkhonto we Sizwe använder markerar en brytpunkt med det förflutna.

Vi stakar nu ut en ny väg för befrielsen av detta lands folk. Regeringens politik präglad av maktutövning, repression och våld kommer inte längre att endast bemötas med pacifistiskt motstånd! Valet är inte vårt det har fattats av den nationella regeringen som kontinuerligt har förkastat varje fredligt krav som lyfts av folket i strävan för rättigheter och frihet, varje krav har möts med våld och mera våld!. Två gånger under de senaste 18 månaderna i praktiken har undantagstillstånd utlysts för att möjliggöra en våldsam respons gentemot folkets fredliga strejker som medel för att kräva sin rätt. Staten förbereder nu sin maktapparat, den förstoras och beväpnas, vita civila uppmuntras att forma frikårer och vapenklubbar, detta syftar till en fullskalig militär intervention mot folket. Den nationella regeringen har valt denna konfrontationens väg karaktäriserad av massakrer, massakrer som nu anställs medvetet så som i Sharpeville. Umkhonto we Sizwe kommer att stå i fronten av folkets försvar. Organisationen kommer att bli folkets väpnade gren mot regeringen och dess rasistiska och förtryckande politik.
Organisationen kommer att vara folkets kampförbund för frihet, rättigheter och den slutgiltiga emancipationen. Låt regeringen, de som gett den mandat och de vars passiva tolerans möjliggör att den behåller sin makt uppmärksamma i vilken riktning regeringen leder landet.

Vi Umkhonto We Sizwe har alltid sökt, som en befrielserörelse skall skall söka efter ett sätt att uppnå frihet utan blodspillan eller konflikt. Vi gör stadigvarande detta. Vi hoppas även i denna elfte timme att vår första handling skall medvetandegöra alla och envar om den fruktansvärda situation som de nationalistiska föreskrifterna leder till. Vi hoppas att vi kan få regeringen och de som stödjer den att återfå sitt förnuft innan det är för sent, detta så regeringen såväl som dess policys kan förändras innan vi befinner oss i ett desperat inbördeskrig. Vi anser att våra handlingar har varit ett slag mot de nationella förberedelserna för inbördeskrig och militärstyre.

Dessa handlingar vittnar om vårt arbete för hela folkets intresse svarta, bruna och vita vars framtid,a lycka och välgång inte kan uppnås utan ett omkullkastande av den nationella regeringen och ett förkastande utav den vita överhögheten till förmån för frihet, demokrati och fullständiga nationella rättigheter för hela nationens folk. Vi söker stöd och uppmuntran av alla de sydafrikaner som önskar välgång och frihet till detta lands folk.

Du vet väl att du kan följa uppgång och fall på Facebook och Soundcloud

Läs mer:
Etiopien: Den ouppmärksammade revolutionen
Kwame Nkrumah – excerpter

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s