Etiopien och den etniska frågan

Det tycks pyra i Etiopien. I oktober 2016 förkunnade staten undantagstillstånd vilket i sig utgjorde ett bevis för att den nationella oro den odemokratiska regimen stod inför verkligen var allvarlig.
Denna situation är en konsekvens av ett kvarts sekel av orättfärdigt maktutövande och fullständigt sanslös repression gentemot varje försök att etablera och organisera en politisk opposition.

Det måste med all tydlighet sägas att varje segment av det etiopiska samhället oberoende av sin etniska tillhörighet har drabbats av nuvarande odemokratiska styre, i detta avseende har regimen verkligen agerat jämlikt. Det är utifrån detta perspektiv och sammanhang vi måste förstå det etiopiska folkets strävan. Det är dock intellektuellt ohederligt att låta detta överskugga det faktum att under det paraply som oppositionen utgör finns det destruktiva inslag i form av separatister och befrielsefronter som endast utgör ett hot mot den redan bräckliga enheten och stabiliteten i de breda folklagren.
Dessa grupper kan endast bidra till med att tillföra ytterligare kaos i en redan kaotisk situation.

Den nuvarande rörelsen har karaktären av en folkfront och kan endast bli effektiv nog att vinna om den kanaliseras genom ett ledarskap som söker förena folket snarare än spä på de separatistiska sentimenten. Det etiopiska folket behöver en ledning som kan genomdriva en hållbar demokratisering av nationen. Att förfäkta och kämpa för enstaka etnisk grupper kan aldrig utgöra lösningen för landets problematik.
Vidare visar historien hur riskerna med att söka demokratisera ett land utifrån etnisk grund har stark påverkan vid framtida demokratiska val då etniska grupper tenderar att rösta på kandidater sprungna ur den egna gruppen (Lex Nigeria)

Regimen har motiverat införandet av undantagstillstånd utifrån en föreställning om att nationen är hotat av opolitiska kriminella grupper som trots sin opolitiska karaktär erhåller utländskt stöd.
De utpekade gärningsmännen är de sedan länge de regionala konkurrenterna Egypten och Eritrea. Båda länderna har kategoriskt förnekat sin inblandning, det ska sägas att oavsett om oppositionen skulle erhålla ekonomiskt stöd från utländsk makt eller ej är detta i grund och botten en helt och hållet etiopisk affär som ömsom har legat strax under ytan och ömsom flammat upp i öppna konflikter under en tidsrymd på minst 25 år.

Det sex månader långa undantagstillståndet innebär att militären får långtgående rättigheter. Militären tar över tidigare polisiära ansvarsområdet och tröskeln för att använda militärt våld sänks avsevärt. Ordinära legala processer hävs temporärt och utegångsförbud kan enkelt genomdrivas.

Militären som institution har dock ända sedan militärdiktaturen haft en historia av att utomrättsligt mörda regimkritiska demonstranter.
Därtill har regimen redan innan undantagstillståndet genomdrevs inte behövt några större incitament för att använda militärt våld eller begagna sig av skenrättegångar så huruvida detta kommer att påverka oppositionen är långt ifrån säkert.

Den etniska frågan
De etniska grupperna Oromo och Amhara utgör tillsammans  majoriteten av Etiopiens population 34 respektive 26 % och det finns i dessa grupper en föreställning om att de diskrimineras till följd av regimens favorisering av folkgrupperna Tigre och Sidame.
Det finns en viss grund för detta ställningstagande. Regimen som styr landet domineras av ett politisk parti med rötter i  Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF).
TPLF var en viktig kraft i det gerillakrig som ledde till att militärregimen föll 1991.
Det finns alltså en högst verklig risk för att landet skulle kunna kastas in i det mörker som är tribalism och etnisk rensning. I november 2016 började protester att sprida sig i regionen kring Addis Abeba. majoriteten av invånarna i området är oromo. Oromo  utgör de facto en tredjedel av landets totala population, gruppen har länge protesterat mot ekonomisk samt politisk marginalisering.
Den andra oktober uppstod en konfrontation mellan polis och deltagare vid festivalen Omoria. Polisen angrepp festivalen med tårgas och när röken skingrats var minst 55 personer döda. Detta utlöste serie våldsamma protester och egendomsförstörelse som drabbade såväl inhemsk industri som turkiska nigerianska och holländska företag.
Statlig media , vilket dock bör tas med en grabbnäve salt, har rapporterat om pöbelvåld mot olika minoriteter.

Den amerikanska Oromoaktivisten Jawar Mohammed beskrev egendomsförestörelsen som

“The centerpiece of the grand strategy in this Oromo Protests is in fact to paralyze the economic muscle of the regime by severely reducing its revenue,” he said by email. “It is working more than anticipated.”

Edmund Burke beskriver i Reflektioner om franska revolutionen hur en samhällsomvälvning kan liknas vid en nyligen öppnad flaska med kolsyrad vätska. Det är frestande att dricka innan den skummande kolsyran lagt sig men det är betydligt klokare att avvakta tills drycken klarnat och vätskan kan granskas. Denna metafor är fruktbar i detta fallet då en framgångsrik folkresning orkestrerad av Oromo Liberation Front skulle skada såväl oromo som etniskt segment och riskera att fullständigt balkanisera resterande 67% av etiopiens folk.

Avslutningsvis är det av vikt att påpeka att etniska konflikter inte har varit ovanligt i Etiopien efter 1991. Dessa oroshärdar har inneburit ett  omlokaliserat av landets konflikter bort från motsättningen mellan regimen och folket i stort och placerat dem i och mellan lokalsamhällets olika segment. Detta har bidragit till att kulturella och lingvistiska skillnader har givits en essentiell karaktär. Sammantaget innebär detta att olika gruppers relationer till varandra sakteligen omdefinieras.

Läs mer:
Den demokratiska parodin: Etiopien 2015
Etiopien: Den ouppmärksammade revolutionen

 

 

 

 

 

Annonser

En kommentar Lägg till

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s