African Blood Brotherhood for African Liberation and redemption.

African Blood Brotherhood for African Liberation and Redemption (ABB) var en stridbar svart befrielserörelse som grundades 1919 av den västindiska journalisten Cyril Briggs. ABB förespråkade väpnat självförsvar mot  de rasistiska överfallen som präglade det svarta samhället. Därtill sökte man  etablera ett oberoende svart socialistisk samvälde.

ABB interna arbete syftade till att förena samtidens svarta radikaler kring i motståndet mot rasism och kolonialism. Rörelsen var i grunden präglad av samtidens svarta nationalism och socialistiska rörelser. Det var ABBs fusion av  den etniska frågan och klassmedvetenhet som gjorde dem till den huvudsakliga bryggan in i den kommunistiska rörelsen under tidigt 1920-tal.
ABB var huvudsakligen organiserade I Harlem men etablerade avdelningar över hela USA. Då gruppen agerade delvis i hemlighet är det svårt att uppskatta medlemsantalet. Gruppen själv uppgav  ett medlemsantal runt 50. 000. I realiteten  hade gruppen troligen aldrig mer än 4500 medlemmar. Gruppens huvudsakliga styrka var att den framförallt i Harlem lyckades attrahera några av periodens mest inflytelserika svarta radikaler, Richard B. Moore,  Otto Huiswoud och Grace Campbell för att nämna ett fåtal.
ABB var främst en propagandistisk organisation och den huvudsakliga rekryteringsplatformen utgjordes av Briggs tidning The crusader.
ABB uppmärksammades och medlemsansökningarna steg kraftigt efter att avdelningen i Oklahoma kunde koppas till det organiserade och väpnade självförsvaret under raskravallerna i Tulsa.
ABB började sakteligen  under 1920-talet närma sig det kommunistiska partiet. Detta ideologiska skifte innebar att organisationen allt mer började frångå sin svart nationalistiska grund till förmån för en mer klassorienterad solidaritet.
Briggs lyckades etablera en ideologisk fusion av svart nationalism och revolutionär socialism som skulle komma att inspirera och attrahera svarta aktivister i det kommunistiska partiet. ABB upplöstes formellt 1924.

Vem var Cyril Briggs
Briggs föddes 1888 på ön Nevis i östra Karibien. Briggs migrerade till New york 1905 och fann sig väl tillrätta Harlems  radikala miljö. 1912 började Briggs arbeta på New York Amsterdam News. Briggs använde sin platform för att skriva artiklar till stöd för deltagande i första världskriget och Woodrow Wilsons antikoloniala doktrin som förfäktade koloniserade länder rätt till självbestämmande. Denna doktrin uppfattade Briggs som en validering av de egna radikala visionerna om en svart etnostat i Amerika med tillhörande självbestämmande. Briggs kom att radikaliseras ytterligare i första världskrigets efterspel men i synnerhet av den ryska revolutionen 1917.
Till följd av denna radikalisering började Briggs i september 1918 publicera den egna tidningen The Crusader. I oktober samma år grundade han ABB.
The Crusader och ABB utgjorde en fusion av svart nationalism och revolutionär socialism. 1921 anslöt sig Briggs till  American Communist Party (CP). De ideologiska och organisatoriska gränserna mellan ABB och CP började allt mer lösas upp och till följd av att Briggs, Otto Huiswood och Claude Mckay rörde sig i spänningsfältet mellan organisationerna utgjorde de en bro mellan det svarta samhället och den kommunistiska rörelsen. Det faktum att Briggs sakteligen kom att skifta ideologisk position från renodlad svart nationalism till socialism innebar att han kom på kollisionskurs med Marcus Garvey och Universal negro Improvement Association(UNIA).
Briggs kritiserade högljutt Garvey svarta nationalism för dess småborgerliga karaktär och hur svart nationalism maskerade de inneboende konflikter som existerade i det svarta Amerika. Konflikten eskalerade och gick så långt att Briggs samarbete med de federala myndigheterna i deras åtal gentemot Garvey som misstänktes för bedrägeri.
Briggs tidigare inflytelserika position i partiet till följd av det autonoma nätverket han etablerat i ABB, började allt mer ifrågasättas då partiet i stor utsträckning skiftade fokus från den revolutionära nationalismen ABB representerade för att istället närma sig den svarta arbetarrörelsen i American Negro labor Congress.
Briggs roll i partiet blev allt mer perifer undantaget en kort period då han arbetade mot uppkomsten av etniska konflikter i partiet. Briggs blev allt mer marginaliserad och anklagades öppet för att bedriva sekterism och 1933 saknade han i princip inflytande i såväl partiet som i den radikala miljön han tidigare med med enkelhet kunnat navigera inom. Briggs uteslöts ur partiet 1940 men tilläts ansluta sig på nytt 1948.
Cyril Briggs var även om ha inte var någon Harry Haywood en framträdande aktör i spänningsfältet mellan den kommunistiska och den radikala svarta miljön. Det går därmed inte att förneka att han trots fel och brister kom att spela en central roll bland dåtidens svarta kommunister.

Vem var Richard B Moore
En intressant karaktär som bör tas i beaktande i detta sammanhang är Richard B Moore.
Moore föddes i Barbados 1893. Moore tillhörde en framgångsrik medelklassfamilj. Därtill var han ovanligt ljus vilket innebar att han sällan upplevde rasistisk diskriminering under uppväxten. När fadern avled flyttade familjen omgående till USA.
Det huvudsakliga skälet till deras flytt var det faktum att fadern under slutet av sitt liv hemlighöll det faktum att han  var djupt skuldsatt vilket resulterade i att familjens hem
beslagtogs och familjen var kvalificerat insolventa. Familjen bosatte sig i Harlem och kom att bli några av de första svarta migranterna i området.

Det var i Harlem som Moore på allvar förstod hur den europeiska kolonialismen  kommit att påverka Afrika och Karibien. Därtill lärde sig Moore om Jim Crow och  hur vita i sydstaterna gjort en folksport av att lyncha svarta amerikaner.
Denna kunskap medförde att Moore  år 1915, vid den ringa åldern av 22 kommit att bli en stridbar socialist, aktiv i 21 Assembly District Socialist Club.
1918 var Moore ett välkänt ansikte i Harlem tillföljd av att han ofta höll tal och föreläsningar i vilket han kombinerade aspekter ur svart nationalism och Marxism.

Till följd av sitt rykte som svart radikal belönades Moore med en formell utredning kring huruvida justitiedepartementet skulle deportera honom från förenta staterna.
Detta avskräckte inte Moore som  tillsammans med sin kamrat W.A Domingo lanserade det marxistiska nyhetsorganet The emancipator.
Det var i denna period som Moore anslöt sig till ABB. Idag vet vi att han hade en framträdande position i sin lokala cell, även om aktiviteten är höljd i dunkel. Efter att han varit aktiv i organisationen i två år anslöt sig Moore tillsammans med Briggs och majoriteten av medlemskadern till det kommunistiska partiet. Moore var medlem i partiet till sin uteslutning 1942 till följd av att Moore bibehåll och förfäktade svart nationalism.

Moore valde samma år att lämna politiken tillförmån för sin andra passion, insamlandet och spridandet av litteratur kring svart historia och kultur. Moore valde att öppna Fredrick Douglass bokhandel i hjärtat av harlem. Affären blev fort känd då han lyckades samla in sällsynt litteratur som man tidigare trodde gått förlorad.
1960 började Moore det mödosamma arbetat att undersöka ordet Negros etymologi.
Forskningen resulterade i boken ”Negro: its origin and evil use.
Den huvudsakliga poängen Moore framför i sitt verk är att termen afro-amerikan bör ersätta den tidigare African American.
Richard Benjamin Moore avled den 18 augusti 1978 i sin födelseort på Barbados.

 

Läs mer
Utdrag ur The name ”Negro”: origin and evil use
En introduktion till Marcus Garvey och den panafrikanska rörelsen
Harry Haywood och den nationella frågan.
.

Annonser

En kommentar Lägg till

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s