Del 2: Antropologi och marxism, Familjen privategendomens och statens ursprung

Familjen privategendomens och statens ursprung är ett försök att visa hur arbetsdelningen radikalt re-organiserat människans samhälle genom historian.
Vi har inte alltid levt i samhället som baserats på konkurrens och exploatering.
Detta skall inte ses som en sentimental önskan att återvända till det förlorade paradiset
utan får stå som exempel över det faktum att när röster höjs om att vi lever i om inte det bästa samhället så det enda alternativet stående till buds så är det lika falskt som när samma ord yttrades av feodalherrar och aristokrater.

I Familjen privategendomens och statens ursprung belyser Engels de tidiga samhällen som vi idag benämner som jägare och samlare utifrån hur den materiella basen förändrats analyserar Engels hur släktbanden genes kommit att förändras och regleras, hur familjen kommit att konstitueras.

Engels utgår i sitt värv från Lewis Morgan som får anses vara den första personen som utifrån sin förståelse av lingvistik anförde att människor tenderar att följa en specifik form av social utveckling, vildhet, barbari och civilisation.
Barbariet består av tre faser, det lägre, mellan och högre stadiumet
I det lägre var  det viktigaste resultatet att ett artikulerat språk utbildas.
I mellan stadiet var det utvecklingen av enklare verktygen, vapnen och elden som kom att stå för den stora materiella förändringarna
I högre stadiet var det uppkomsten av mer komplicerade vapen och redskap exempelvis pilbåge och krukor som signalerade uppkomsten av en begynnande produktionsförmåga och utvecklingen av fasta boplatser.
Morgan menade att förmågan att skapa krukor markerade övergången från vildhet till barbari. Fram till denna punkt kunde mänsklig progression tolkas som allmän och avskild från inverkan utav lokala faktorer. I och med inträdet i barbariets fas där djurhållning och odling påbörjas börjar kan variationer mellan folkslag uppstå. Utifrån förändringar i basen följer som vi vet förändringar i överbyggnaden.
De tre olika faserna präglas av ett specifikt sätt att organisera social samvaro särskilt avseende familj och äktenskap.

Engels påpekar ivrigt att kvinnors underordnade position under kapitalismen var något nytt och inte alltid givet. Engels skriver

Samma orsak, som hade säkrat kvinnan hennes tidigare herravälde i huset: att hon uteslutande sysslads med husligt arbete, samma orsak säkrade nu mannens herravälde i huset: kvinnans husliga arbete förlorade sin betydelse vid sidan av mannens förvärvsarbete; detta var allt, det förra var bara en obetydlighet. Redan här visar det sig, att kvinnans befrielse, hennes jämställighet med mannen är och förblir en omöjlighet, så länge kvinnan förblir utestängd från det samhälleliga produktiva arbetet och uteslutande får syssla med det privata arbetet i hemmet

I Morgans fotspår skriver Engels att den moderna familjen uppstod till följd av privategendomens uppkomst och de relationer den gav upphov till. Detta då verktygen och  jordbrukets avkastningen tillföljd av den samhälleliga arbetsdelningen där mannen främst  stod för det produktiva arbetet och kvinnan det reproduktiva. Därmed blev mannens släktband viktig vid arvsrättsliga frågor.
För Engels var detta kvinnans historiska förlust och grunden för hennes underordning.

Mycket av Engels centrala teser kring sociala relationer mellan folk i antiken och deras språk får idag anses vara daterade och stundtals direkt felaktiga. Det innebär inte att verkets centrala tema är felaktigt, att klassernas uppkomst och medföljande privategendom radikalt förändrat familjerelationer och sammansättning.

Det är främst delarna kring staten och dess ursprung intresserar undertecknad. Engels visar hur statsapparaten utvecklades i samband med klassernas uppkomst, där den överordnade behövde ett medel för att skydda sina intressen.
Engels beskriver hur staten likt bronsyxan bör förpassas till museum, detta kräver en omförhandling av äganderätten och skapandet av en värld där produktionsmedlen kollektiviseras.  I denna värld skulle förutsättningarna för kvinnans verkliga frigörelse existera

Detta får sägas vara en otroligt förenklad beskrivning av boken det är definitivt värt att läsa den i sin helhet Framförallt efter som det är det första verkliga försöket av en marxist att ta sig an frågan om mellanmänsklig samvaro.

Läs mer
Familjen privategendomens och statens ursprung

 Eleanor Burke Leacock introduktion till Familjen, privategendomens och statens ursprung

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s