Olaudah Equiano A.K.A Gustavus Vassa

Olaudah Equiano (1745 – 1797)  var en 1700-tals författare och en stridbar motståndare mot slaveri. Från tidig ålder fick Equiano uppleva slaveriets fasor. Det var dock efter att han blivit en fri man och därtill erhöll brittiskt medborgarskap som han påbörjade det mödosamma arbetet att skriva ner sina erfarenheter. Equiano självbiografi ”The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano”  skulle komma att spela en nyckelroll  vid förändringen av den Brittiska opinionen i slavfrågan.

Equiano beskriver i sin självbiografi hur han föddes i Nigeria år 1745, han tillhörde folkgruppen igbo och de första elva åren levde han ett enkelt liv omgiven av släkt. Vid elva års ålder blev Equiano tillsammans med sin syster bortrövande av inhemska slavjägare.
Slavjägarna sålde honom sedermera till brittiska slavhandlare. Equiano överlevde de fruktansvärda omständigheter som präglade den trans-atlantiska färden och skulle efter ett kort uppehåll i Barbados anlända i det av britterna koloniserade Virginia. Väl där fick Equiano slavnamnet Gustavus Vassa
I självbiografin beskrivs mycket målande hur slavarna misshandlades, förnedrades och bestraffades. Denna berättelse var den första skriven ur slavens perspektiv snarare än fria motståndare till slaveriet.

”These overseers are indeed for the most part persons of the worst character of any denomination of men in the West Indies. Unfortunately, many humane gentlemen, by not residing on their estates, are obliged to leave the management of them in the hands of these human butchers, who cut and mangle the slaves in a shocking manner on the most trifling occasions, and altogether treat them in every respect like brutes.
Equiano beskrev i sin bok hur traumat och chocken det innebar att leva i livegenskap så starkt påverkad honom att han önskade tvätta bort sin hudfärg så han skulle befrias från sitt armod. Equiano köptes av sjömannen Michael Pascal. Pascal var sjöman i kungliga flottan vilket innebar att Equiano upplärdes till sjöman och var en del av Englands sjuårskrig mot Frankrike. Equiano tjänstgjorde och överlevde otaliga sjöslag, krig har en förmåga att skapa starka band och Equiano erhöll en viss respekt från sin ägare som beslutade sig för att sända honom till England där han fick en grundläggande utbildning och år 1759 konverterade Equiano till kristendom. För Equiano utgjorde den kristna tron en allt större del av hans liv, det var utifrån den kristna gyllene regeln som hans syn på slaveriet började förändras. Pascal fortsatte dock att hålla honom som slav trots löfte om motsatsen, istället valde Pascal att sälja honom till kapten James Doran.

Doran fortsatte att utbilda Equiano i syftet att han skulle assistera Doran med sin handel av varor och gods. När Equiano var i sina tidiga tjugo kunde han så slutligen köpa sig ut ur livegenskap.  Avseende sin nyfunna frihet skrev Equiano:

Accordingly he signed the manumission that day; so that, before night, I who had been a slave in the morning, trembling at the will of another, was became my own master, and completely free. I thought this was the happiest day I had ever experienced
Intialt valde Equiano att stanna i amerika för att assistera Doran som affärspartner, inte långt efter att han köpt sig fri försökte slavjägare att kidnappa honom för att sälja honom som slav på nytt. Det var tack vare sin utbildning som Equiano kunde argumentera för sin sak därmed undslapp att ånyo uppleva slaveriet. I sin självbiografi beskrev Equiano hur frihet för en svart man i kolonin endast var marginellt bättre än fångenskap.

”Hitherto I had thought only slavery dreadful; but the state of a free negro appeared to me now equally so at least, and in some respects even worse, for they live in constant alarm for their liberty; and even this is but nominal, for they are universally insulted and plundered without the possibility of redress; for such is the equity of the West Indian laws, that no free negro’s evidence will be admitted in their courts of justice”
Tillföljd av de osäkra livsbetingelser valde Equiano att återvända till England.
Väl i England blev Equiano fort bekant med abolitoniströrelsen detta då han kunde ge en ögonvittnesbeskrivning av de förhållanden som präglade slaveriet och varit en realitet för honom i större delen utav hans liv. Denna information var viktig för rörelsen som sökte kriminalisera slavhandel. De nyfunna vännerna övertygande Equiano att skriva ned sin redogörelse. Boken kom att publiceras 1789 och var en stor succé, en aspekt av bokens framgång var att många läsare överraskades av hur väl en friköpt slav kunde formulera sig. Bilden av den andre började så sakteligen att spricka. Boken bidrog till att begripliggöra
afrikaner för de europeiska läsarna, det kan idag tyckas märkligt men såväl Equianos personlighet som biografi kom att belysa att afrikanen var mänsklig, denna diskurs konkurrerade sakteligen ut den hegemoni som stipulerade att afrikaner som mest var tre femtedelar människa.
På ett personligt plan innebar boken att Equiano fick en prominent roll i litterära sällskap.
Intäkterna från boken innebar att Equiano inte längre behövde förlita sig på filantropi och nu kunde ägna mer tid åt kampen mot slaveri. Equiano blev en ledarfigur bland Londons fattiga svarta samhälle som utgjordes av fria slavar och deras ättlingar, utöver detta engagemang stöttade Equiano den kristna organisationen  London Missionary society.
1792 gifte sig Equiano med Susan Cullen. Paret fick två döttrar innan Equiano dog i London år 1797.

Det tydligaste arvet efter Equiano var självbiografins påverkan på den brittiska opinionen
I en mängd tal påtalade han om och om igen med passion att det existerade en stark känsla bland britter såväl som slavar om en gemensam natur.
Avslutningsvis skall sägas att Equianos självbiografi de facto kom att utgöra ett viktigt inslag i den brittiska abolitioniströrelsens propaganda.
Equiano kom aldrig att spela mer än en perifer roll i avskaffandet av slaveriet och det var främst materiella snarare än moraliska aspekter som ledde till att slaveriet avskaffades men i Equiano livsgärning kan skönjas en viktig lärdom, ögonvittnesskildringens inverkan på den allmänna opinionen. Det kan idag där var man äger möjligheten att dokumentera varje aspekt av det egna livet tyckas överskattat men då måste vi ha i åtanke att en sammanhållen historia skapas i nuet och alla delar av historian kan transformeras till myt.
Att myten har ett värde är en gammal sanning som tål att återupprepas.
I skapandet av historian har alltid förstahandskällor det största värdet och Equianos bok tillhör denna kategori.

Läs Mer
Sammanfattning av The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano
Toussaint L’Ouverture: Slaven som segrade över Napoleon.
En obekväm sanning, Afrikanska staters delaktighet i slaveriet

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s