Att lämna vampyrernas slott

Min mor har en osund besatthet vid Ceasar Milan, Ni vet hundviskaren, Hon började följa programmet runt 2004 var på ett seminarium med självaste Milan och är överlag övertygad om hans förträfflighet. Min mor har förövrigt varit hundägare sen innan jag kom in i bilden och deltagit på fler agility aktiviteter än vad som kan anses vara normalt med fyra barn och ett heltidsarbete. Om vi spolar fram tiden tills 2016 så är Cesar Milan djurvetarnas motsvarighet till vänsterns Jan Myrdal, hans strategi beskrivs som närmast djurplågeri och han har förpassats från centrum till periferi.
Ovanstående är en analogi för hur en position trots att den inte förändrats går från att vara progressiv till reaktionär givet att en viss tidsrymd passerat. Som ett uttryck för intellektuellt självskadebeteende följer jag olika i brist på bättre ord, vänsterliberala diskussionsforum och inser att det jag uppfattade som radikalt för tio år sedan numera skulle uppfattas som kränkande och reaktionärt. Ett exempel är hur radikalfeminister förde fram testen att eftersom mannen är överordnad kvinnan och kvinnan kan uppnå orgasm utan penetration  innebär detta att penetration enkom är för mannens njutning och därmed per definition våldtäkt. I och med post-marx vänstern av idag skulle detta påstående direkt stöta på patrull då det är ett skambeläggande för kvinnor som faktiskt uppskattar den formen av sex. För det andra skulle det vara transfobi då alla kvinnor enligt denna diskurs inte har fitta och alla män inte har kuk.

Stundtals flammar olika diskussioner upp som kan vara intressanta att följa främst de där olika delar av detta projekt inte kan samexistera. Ett exempel är diskussionen kring herr och damtoaletter på krogen. Transrörelsen menar att denna separationen hämmar deras rörelsefrihet och verkar förtryckande, cis-kvinnor menar att damtoaletten alltid varit en frizon från obehagliga män. En annan diskussion som ter sig än mer förvirrande är huruvida det är progressivt eller islamofobi  av Air france flygvärdinnor att när de befinner sig i Iranskt luftrum och vägra använda slöja. Dessa två exempel kan givetvis sägas vara extrema och det är inte min mening att låta raljant utan de får stå som exempel på den återvändsgränd som politiseringen av det postmoderna projektet där subjektiv erfarenhet och upplevelse trumfar en objektiv oberoende verklighet. Det är inte heller min avsikt att med denna artikel angripa identitetspolitiken då det i sig tycks blivit något av en folksport där alla ska med och i slutändan utgör ytterligare en återvändsgränd för förbittrade delar av vänstern.

”Make us whole again”
-Dead space 2

Problemet med att ständigt identifiera olika politiska subjekt med endast delvis överlappande intressen och parallellt med detta fokusera på deras olikheter och torde vara  tydliga. Vissa gruppers intressen kolliderar helt enkelt med varandra och detta måste kringgås genom att identifiera de konfliktytor där grupperna delar intressen och bygga vidare på dessa. Exempel som återknyter till ovanstående problembeskrivning är huruvida transrörelsen och kvinnorörelsen inte borde kunna finna gemensamma intressen i frågor som rör, säkerhet i det offentliga rummet, problem inherenta i maskulinitet och femininet, hur dessa skapas vilka materiella faktorer som påverkar och upprätthåller dem. Det är inom ramen för kollektiv strävan som faktisk solidaritet är sprungen. Detta är givetvis inget nytt, hela poängen med enhetsfronter är att samlas kring minsta gemensamma nämnare och agera som ett kollektiv utifrån detta på de premisser som varje aktör är bekväm med.

Det samma kan appliceras på fenomenet ”privade allierade”. Ett exempel på så kallade privilegierade i en antirasistisk kontext är enligt denna diskurs vita som söker engagera sig mot rasism och av rasifierade förväntas gått till botten med den egna inherenta rasismen som varje vit person bär inom sig. Problemet med den definition av, och förhållningssätt till rasism är att den blundar för rasismens ideologiska funktion inom kapitalismen och utgår ifrån att rasism innebär en överordning av vita i relation till rasifierade i alla angelägenheter, svart är svart vit är vit och aldrig mötas de två. Det faktum att svart arbetarklass kommer att erfara rasistiskt exploatering förändrar inte det faktum att vit arbetarklass i egenskap av arbetare erfar exploatering därmed existerar en objektiv grund för samverkan. En grund som inte återfinns mellan svart arbetarklass och svart överklass då dessa har diametralt motsatta intressen.
Detta förändras inte beroende på om individen i första hand uppfattar sig som svart eller arbetar då det är den materiella verkligheten utgör grunden för kamratskap.

Mark fisher skrev en intressant om än bitvis raljant artikel som publicerades år 2013 i The north star om den politiska depression han erfor och som slutligen fick honom att överväga att överge sitt politiska engagemang fullständigt till följd av individualiseringen av vänstern. I artikeln där udden främst är riktad mot den vänster som återfinns på universiteten myntar han begreppet ”The vampire castle” Konfigurationen vampire castle specialiserar sig i att förespråka och påföra skuld.
Slottet drivs av prästens vilja att exkommunicera och fördöma, akademikerns begär att vara först att upptäcka ett fel och hipsterns behov av att vara avantgarde och aktuell. Faran med att angripa vampyrslottet är att det kan uppfattas som, och vampyrslottet kommer att göra allt som står i dess makt för att förmedla bilden av att det i själva verket är en attack på antirasism och feminism. Vampyrslottet är långt ifrån att inneha en monopolställning i dessa kamper även om det ständigt kommer att upprätthålla denna bild. Vampyrslottet bör bäst förstås enligt Fisher som en liberal perversion och appropriering av dessa rörelsers momentum och kamper. Vampyrslottet föddes det ögonblick kampen att inte bli definierad utifrån identitetskategorier övergick i att dessa identiteter skulle erkännas och beredas plats i rådande hegemoni.
Fisher beskriver vampyrslottets karaktär i fem punkter.

 • Individualisera och privatisera allt.
  I teorin förstås samhället i termer av strukturer och dessa strukturer kritiseras, i praktiken fokuseras det aldrig på något utöver individuella beteenden. Att fördöma individer är alltid viktigare än att söka förstå och fästa vikt vid opersonliga strukturer, Detta kan jämföras med den överklassen som propagerar för individens rätt samtidigt som den agerar som klass i, och för sig. Eftersom vampyrslottet är borgerlig till sin natur är medlemmarna i slottet tävlingsinriktade och konfliktorienterade. Denna konflikt yttrar sig i passivt-aggressiva förhållningssätt, banden som binder vampyrerna samman utgörs av ömsesidig rädsla för att de är dem som står på tur att avslöjas och fördömas och exkommuniceras.
 • Få tanke och handling att framstå som mycket komplicerade.
  Det får inte finnas utrymme för lättsamhet och humor, humor är oseriöst per definition, Där det finns beslutsamhet skapas osäkerhet och skepticism. Kom ihåg: att ha övertygelser är i sig förtryckande och kan leda direkt till gulag utan att passera gå.
 • Maximera påförande av så mycket skuld som möjligt.
  Människor måste må dåligt då det är ett tecken på att de verkligen förstår allvaret i situationen. Det är ingen fara att ha klassmässiga privilegier så länge du har bär skuld över detta och kan få andra i en underordnad klassposition att känna skuld de med.
 • Slottet är essentiellt.
  För slottets invånare existerar en pluralitet av identiteter dessa tas i anspråk i syftet att delvis dölja de inherenta privilegium varje invånare bär. Fienden är dock alltid essentiell. Då slottet som sådant agerar med ett prästerskaps logik måste det finnas en tydligt demakrationslinje mellan gott och ont. Det onda konstitueras enligt följande formel
  X har sagt eller agerat på ett sätt som kan förstås som sexistiskt, rasistiskt eller tranfobiskt, nästa led i ekvationen blir verkligt intressant,
  X definieras som rasist, sexist etc.
  Hela deras identitet blir definierad av ett  beteendet. När väl vampyrslottet drar ut i fält och häxjakten är ett faktum dröjer det inte lång tid innan måltavlan gör ytterligare misstag antingen försöker hen be om ursäkt men förvärrar endast situationen ytterligare då drevets och vampyrslottets logik tolkar ursäkten som att där det endast initialt bara fanns lite rök finns det i själva verket en präriebrand. Om måltavlan tappar humöret försäkrar detta bara vampyrslottet om det rättfärdiga i drevet oavsett vilket fortsätter vampyrslottet till måltavlan är tillintetgjord. Vampyrslottet skapar en bränd ödemark och kallar den för ett tryggt rum.
 • Tänk som en liberal(för du är en).
  Vampyrslottets oförtrutna idisslande av reaktiva utbrott består av att i tid och evighet peka ut det uppenbara: kapitalism agerar med kapitalismens logik (det vill säga inte särskilt trevligt) repressiva statsapparater är repressiva vi måste protestera!

  Detta var inte den mest aktuella artikel jag översatt vilket nog kan härledas till det faktum att jag började författa den sensommaren 2015 och sedan har den bara legat i träda. Detta till följd av att jag då och då drabbas av insikten att kritik av identitetspolitik är den samma som kritiken av livsstilismen i den autonoma vänstern i början av 2000-talet.  Vilket bäst kan förstås som två strömningar som lever i någon form av symbios. När det inte finns ett externt projekt för vänstern i samhället tenderar dessa strömningar att ägna merparten av sin energi åt att angripa varandra. Därtill ska det sägas att jag nått insikten att vänsterliberalism helt enkelt inte längre intresserar mig som en strömning och att jag har börjat acceptera att kritik av den är lika mycket återvändsgränd som vänsterliberalism i sig.

Du vet väl att du kan följa uppgång och fall på facebook?
För vidare läsning rekommenderas Mark Fishers text i sin helhet
Exiting the Vampire Castle

Även Marcus och Malcoms podcast berör ämnet
Vi gillar olika

Annonser

En kommentar Lägg till

 1. maximum skriver:

  Intressant artikel ska följa dig framöver tips skriv mer om austromarxism och korrekturläs ger seriöst intryck om det är rättstavat.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s