Kamrater i kampen: Historien om Young patriots och Black panther party.

Inledningsvis följer en mycket kort summering av samarbetet mellan Svarta pantrarna och deras motsvarighet Young patriots organisation (YPO) i Chicago. Ett strålande exempel på när den materiella verkligheten ger upphov till verkligt kamratskap snarare än samtidens artificiella allierade som söker alliera sig inte kring konkreta frågor eller delade verklighet utan kring abstrakta principer som saknar förankring i lokalsamhället.  Därefter följer en genomgång av organisationen Young patriots deras uppgång, fall och eftermäle.

1969 avled två unga svarta män i Chicago, männen var medlemmar i svarta pantrarna och de mördades kallblodigt av polisen i sömnen. Fred Hampton hade visat sig vara en formidabel organisatör i södra Chicago. Hamptons organisatoriska förmåga sträckte sig utanför det svarta samhället, genom en hård och ansträngande process lyckades han etablera en regnbågskoalition mellan arbetarklassens svarta, latino och vita delar. Den svarta pantern Bobby Lee har beskrivit  Hamptons arbete tillsammans med de vita medlemmarna i Young patriots på följande sätt,

 

First of all, the Patriots’ leader William “Preacherman” Fesperman was one of the best human beings I have ever met. He was originally from North Carolina before he moved to Chicago. However, many of the Panthers left the group when we built alliances. Some didn’t like the Patriots, some just didn’t like white people in general. They were heavy into nationalism. To tell the truth, it was a necessary purging, except for these niggers took themselves out of the organization. The Rainbow Coalition was just a code word for class struggle. Preacherman would have stopped a bullet for me, and nearly tried. Once, I was in a meeting up in Uptown, and I decided to leave by myself. I immediately determined that the police were following me. I made the mistake of leaving alone. The cop called out “You know what to do,” and I put my hands up against the wall. Preacherman came outside and saw what was going on, and in the cold of winter brought the men, women and the children outside. The cops put me in the car and they totally surrounded it, demanding my release. The cop called someone and they must have told him to let me go. I’ll never forget looking at all those brave motherfuckers standing in the light of the police car, but staring in the face of death. Looking back, was there enough basis for unity? Hell, yeah! When I went to Uptown Chicago, I saw some of the worst slums imaginable. Horrible slums, and poor white people lived there. However, two organizations prepared the way for the Rainbow Coalition, without them there wouldn’t have been a chance of forming one. Rising Up Angry (rua) and join Community Union. The uptown neighborhood was prime recruiting zone for white supremacists. Most of the cats who were in the Patriots also had at least one family member in the Klan. Cats like Mike James and Jewnbug, and Tappis worked hard to fight that mentality. Mike James and rua drove a wedge in that bullshit, that white supremacist bullshit, their groundwork was just amazing, out of this world. When did I first meet the Young Patriots? It was at the Church of the Three Crosses. There was a meeting, and it was the one recorded in the movie American Revolution II. After the crowd left, the Patriots were still there. We asked the Minister if he could let us have his office. We asked the Patriots if they could work with the Panthers and they said yes. I didn’t even tell Fred for the first three weeks of meeting with these cats. It wasn’t easy to build an alliance. I advised them on how to set up “serve the people” programs—free breakfasts, people’s health clinics, all that. I had to run with those cats, break bread with them, hang out at the pool hall. I had to lay down on their couch, in their neighborhood. Then I had to invite them into mine. That was how the Rainbow Coalition was built, real slow.

Koalitionen skapad av Hampton förenade de  svarta pantrar i sina karaktäristiska svarta läderjackor med vit arbetarklassungdom klädda i jeansjackor med broderade sydstatsflaggor. Enhetsfronten var byggd kring klassgränser och den gemensamma fienden var den politiska och ekonomiska eliten i Chicago.Den moderna patriotiska rörelsen har mycket att lära av Young patriot party och dess utveckling under 1960-talet. Endast genom att skapa multietniska enhetsfronter av arbetarklassens olika delar kan verklig förändring komma till stånd och äga en verklig möjlighet att uppnå sina mål.

Young patriots

“Racism was a demon that had to be driven out and slain if we were going to have unity with other groups and to believe that all people have a right to self-determination and freedom… We had to change to make life tolerable, and for life to have some sort of meaning.” —Hy Thurman, Young Patriots

I och med att de organiserade Young patriot organization (YPO) 1968 vägrade arbetarklass migranter från södern inordna sig i rollen som den inskränkta och hopplöst rasistiska rednecken. Medlemmarna utgick i stort från bostadsområdet Uptown vilket var en av de värsta slumområdena i Chicago, präglat stort armod och tuffa levnadsförhållande för folkflertalet.

Fröet till Young patriots såddes i Uptown JOIN vilket var ett samarbete mellan sydstats migranter och unga radikaler i Students for a Democratic society (SDS)  JOIN uppstod i organiserad form först 1964. JOIN bedrev bostadskamp genom att arrangera bostadsmöten, demonstrationer, hyresstrejker och civil olydnads aktioner i syftet att protestera mot de nedskärningarna som skapade och upprätthöll fattigdomen i arbetarklassområden.

1966 valde en grupp unga män att lämna Join och skapa Goodfellows. Deras kritik grundade sig i upplevelsen att organisationen dominerades av studenter som trots sina goda intentioner inte delade Uptowns invånares syn på vad som borde göras, framför allt avseende hur och med vem. I syfte att ena de lokala gängbildningarna till en progressiv politisk struktur började Goodfellows initialt att lyfta upp den hägrande polisbrutaliteten som plågade Uptown. Goodfellows organiserade en demonstration med syftet att marschera till Summerdale polisstation, och därmed visa för Uptown att en ny tid var kommen, en tid av motstånd och uppror. Polisens hämnd kom omgående, polisen utförde en räd mot JOINs huvudkontor, och arresterade nyckelorganisatörer för grundlösa narkotikabrott. Räden visade att borgmästaren Daley uppfattade det växande upproret i Uptown som ett reellt hot.

1967 kampanjade Dr Martin Luther King för genomförandet av multietniska  Poor Peoples Campaign  som skulle slå upp ett tältläger i Washington DC och med utgångspunkt från lägret organisera civilolydnads aktioner för att sätta press på kongressen att rösta för sociala program i syftet att stoppa den växande fattigdomen samt sätta stopp för kriget i Vietnam.

Mordet på Dr King och det följande urbana upproren avskräckte inte poor peoples campaign från att fullfölja planen och 1968 samlades man i Washington.
Inte heller Uptown aktivisterna avskräcktes utan anslöt sig till kampanjen.
Stärkta av sina erfarenheter och slutsatserna de drog ifrån Poor peoples campaign beslutade sig Junebug Boykin, Bobby McGuiness och Hy Thurman att diskutera möjligheterna att lansera en multietnisk arbetarklass rörelse i Chicago. De studerade Svarta pantrarna i Illinois och Young lords organization som kombinerade politisk militants med bostadskamp och basala sociala program för fattiga.

Till slut etablerads en paraplyorganisation tillsammans med Illinois pantrar vilka främst var baserade i Chicagos södra och västra delar samt Young Lords organization vilka hade sin bas i Lincoln park. Pantrarna och Young lords kämpade i sina respektive bostadsområden mot fattigdom och rasism. De tre grupperna skapade den första regnbågskoalitionen vilket blev ett inflytelserikt revolutionärt verktyg för arbetarklassen i dess strävan efter frigörelse.

Grundtanken var att bygga en rörelse av exploaterade grupper som korsade traditionella rasgränser vilket tidigare söndrade arbetarklassen. Med hjälp av Svarta pantrarnas Ledare Fred Hampton etablerade Young patriots en gratis vårdcentral som öppnade september 1969. Detta är bara ett exempel på hur samarbetet mellan pantrarna, patrioterna  lords kunde yttra sig. Vårdcentralen i fråga attraherade läkar och sjuksköterskestudenter som sökte hjälpa den stora del av befolkning som exkluderats från den ordinarie hälso-sjukvården.

Som ett svar på den trängande nöden i det eftersatta och fattiga lokalsamhället, inspirerade av svarta pantrarna organiserade patrioterna frukost-för-barn program,   matpaket till familjer och  juridisk rådgivning.  Dessa program välkomnades inte av Borgmästaren Dale som valde att använda polisen och olika nämnder för att trakassera patrioterna som i sin tur valde att besvara trakasserierna med demonstrationer och sit-ins.

Under en uppmärksammad kampanj som syftade till att få sjukvårdsnämnden i Chicago att utöka öppettiderna på de olika vårdcentralerna i staden valde patrioterna tillsammans med sina kamrater i pantrarna och Young lords att ockupera en vårdcentral tillsammans med patienter, fyra doktorer, tre sjuksköterskor och tre socialarbetare. Följande dag utökades ockupationen med ett stort protestmöte som krävde att och drev igenom utökade öppettider och förstärkt personalstyrka på vårdcentralerna.

Patrioternas vision för Uptown stod i konflikt med Borgmästare Daleys plan att vräka invånarna i Uptown och därmed breda väg för upprättandet av en högskola. Patrioterna slog sig samman med  Voice of the People ledda av Chuck Geary, Senare bytte organisationen namn till Uptown Area People’s Planning Coalition (UAAP) UAAP tog in egna arkitekter för att designa och påbörja byggnationen Hank Williams Village, uppnämnd efter den berömda countrystjärnan . Hank William village var tänkt att designas som en sydstatsstad med enrumslägenheter såväl som flerrummare allt till överkomliga priser. Området skulle innehålla såväl egen vårdcentral som grönområden och lekplatser. Området var tänkt att inkludera mataffärer drivna som kooperativ och billiga hotell för nyanlända som ännu inte säkrat arbete och självförsörjning.
Trots ett stort stöd för planen blev den till sist blockerade av starka ekonomiska intresseföreningar och område rensades till förmån för högskolan vilket fick till följd att mängder av invånare i Uptown vräktes. Detta fick stora konsekvenser för patrioterna då många av deras medlemmar och sympatisörer var tvungna att lämna hus och hem.

Under hela sin existens utsattes regnbågskoalitionen för massiv repression från polisen. repressionen gick längre än arresteringar för påhittade brott och konstanta trakasserier. John Howard och Raymond Tackett båda medlemmar i young patriots mördades under oklara omständigheter. Fred Hampton och Mark Clark ordförande respektive medlem i de lokala svarta pantrarna lönnmördades i sömnen av polisen.

Massvräkningarna i Uptown och den polisiära repressionen knäckte slutligen ryggen på YPO som upplöste organisationen 1972. Regnbågskoalitionen upphörde som formell organisation i början av 1970-talet.
Tidigare försök att bygga multietniska rörelser i USA hade även mötts av massiv repression, den populistiska Reconstructionrörelsen, Det radikala fackförbundet Industrial Workers of the World (IWW), Upproret bland bönder som arrenderade mark under den stora depressionen och medborgarrättsrörelsen. Det som skedde med regnbågskoalitionen var alltså inte något undantag utan den ekonomiska och politiska elitens modus operandi och säger därmed mycket om hur starkt den härskande klassen fruktar när arbetarklassens olika etniska segment enades till följd av materiell orättvisa.
Arvet efter Young Patriots i form av allianserna de var en del av lever dock vidare ett exempel är koalitionerna som ledde till att den reformvänliga afro-amerikanska borgmästarkandidaten Harold Washington vann valet med stor majoritet inte bara bland de svarta rösterna utan i hela Chicagos arbetarklass(1983-1987)

Ytterligare läsning:

Young patriots i bild.
Kortfattad information om Young Patriots
Redneck Revolt.

 

Annonser

2 kommentarer Lägg till

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s