Åter till Marx: En modest hyllning till Ellen Meiksins Wood

Nedanstående är en förkortad översättning av den nyligen avlidne Ellen Meiksins Woods artikel som presenterades 1997 vid socialist scholars conference.

Tillåt mig att börja med ett provokativt påstående som står i bjärt kontrast till konventionell kunskap. Mitt påstående är följande, den historiska period vi lever i just nu är den bästa inte den sämsta, den mest lämpade snarare än den mest opassande att återvända till Marx. Jag vill till och med påstå att denna tid är den bästa för att till fullo och för första gången marxismen kan förstås och det inklusive den period då han i själva verket levde.

Jag påstår detta av en enkel anledning. Vi lever i en tid när för första gången kapitalismen blivit ett universellt system inte endast i en global kontext, inte endast i eftersom i stort sett varje ekonomisk aktör i världen agerar inom och utifrån en kapitalistisk logik även de i den yttersta periferin av den kapitalistiska ekonomin är på ett eller annat sätt under den logikens inflytande. Kapitalismens inherenta egenskaper, ackumulerandet, varufieringen, profit maximering och konkursens genomsyrar alla aspekter av mänskligt liv såväl som naturen. Detta var på ett sätt inte ett faktum i så kallade avancerade kapitalistiska länder för så sent som två tre årtionden sedan.
Det är utifrån denna förståelse som Marx är mer relevant än någonsin eftersom han effektivare än någon annan nu och då vigde sitt liv åt att förklara det kapitalistiska systemets logik

I det kommunistiska manifestet finns det en slående profetisk bild av hur kapitalismen sprider sig genom världen, eller som Marx och Engels formulerade det, den slår ner de kinesiska murarna. När Marx skrev Kapitalet lade han, och med relativt stor vikt vid det karaktäristiska med kapitalismen framför allt som ett lokalt fenomen. Givetvis förstod han att kapitalismen redan hade globala effekter i form av internationella marknader och kolonialism. Systemet var dock långt ifrån universellt. Det skulle oundvikligen sprida sig men när det teoretiska ramverket formulerades var kapitalismen ett lokalt system inte bara begränsat till Europa eller amerika men i sin mognaste form, den industriella fasen återfanns den endast på en plats, England.
Marx kände sig tvingad att förklara för tyskarna att de en dag skulle följa i Englands fotspår.: de te fabula narratur, Marx varnade läsaren: Ni kanske tror att detta endast är en beskrivning av England men vare sig ni vet det eller ej är det en historia om såväl er.

Kapitalet hämtar sin distinkta karaktär från ett simpelt faktum, Det förhåller sig till det kapitalistiska systemet som om det vore ett stängt system och detta systems interna logik. Jag kommer att återkomma till detta strax och varför paradoxalt nog Marx analys är mer inte mindre relevant för vår nuvarande situation till följd av snarare än trots det faktum att kapitalismen är universell. Men först vill jag säga något kring utvecklingen av marxismen efter Marx samt något om de nya former av vänstern som är anti-marx.

Min huvudsakliga tes är detta, nästan varje större utveckling av marxismen under 1900-talet har handlar mindre om kapitalism och mer kring vad som inte är kapitalism. Detta är särskilt relevant för den första halvan 1900-talet. Jag vill hävda att den tendens jag beskriver har påverkat marxism sen dess. Vad jag menar är att majoriteten av det marxistiska teorierna inklusive Marx utgår ifrån premissen att kapitalism är långt ifrån universell. Där Marx började genom att abstrahera logiken i de mest utvecklade kapitalistiska länderna för att söka förklara kapitalismens inneboende egenskaper, sökte hans efterföljande från den andra ändan. Deras intresse utgick från konkreta historiska och politiska omständigheter.
De ville undersöka vilka sammanhang som inte var kapitalistiska. De fanns ytterligare skillnader. Oavsett vad Marx ansåg om global kapitalistisk expansion eller de möjliga gränserna för denna expansion var det aldrig hans huvudsakliga spörsmål. Det huvudsakliga intresset var snarare kapitalismens inneboende dynamik och dess förmåga att göra sig allomfattande, att genomsyra varje del av den mänskliga tillvaron där den verkade.

Modernare marxister förutom att uppehålla sig vid mindre utvecklad kapitalism ugår generellt från premissen att kapitalismen kommer att upplösas innan den mognar eller i vart fall före den blir universell. Deras huvudsakliga utgångspunkt blir navigering i en till stor del ännu inte kapitalistisk värld.
Fundera över de stora milstolparna under 1900-talets marxistiska teoretiska utveckling. Till exempel de stora teoretiska framställningarna kring revolution formerades under en period då kapitalismen fortfarande var omogen eller icke-existerande och där det inte existerade ett fullt utvecklat proletariat. Revolutioner byggdes av allianser mellan en minoritet av arbetare och en majoritet av för-kapitalistiska bönder. Det blir tydligare vid en granskning av klassisk marxistisk teori kring imperialism. Det är slående hur tidig 1900-tals teori kring imperialism blir den faktiska förståelsen av kapitalism. Med andra ord, Objekt för marxistisk ekonomisk teori blir vad man kan kalla kapitalismens externa relation. Dess interaktion med en icke-kapitalism och interaktionen mellan kapitalistiska stater i relation till den icke-kapitalistiska världen. De klassiska marxistiska teoretikernas trätande kring det mesta rörande imperialismens uppkomst och utveckling, de delade dock en fundamental premiss. Imperialism har att göra med kapitalismens lokalisering i en värld som inte var och aldrig skulle bli fullständigt kapitalistisk. Till exempel leninisterna grundläggande ide att imperialism representerar kapitalismens mest utvecklade stadium. Inherent i denna förståelse är tanken att kapitalismen antar en form där den internationella konfliktlinjen och militära konfrontationer sker mellan imperialistiska stater. Denna kamp är per definition en kamp kring delning och fördelning av en värld som till stort inte är kapitalistisk.

Vidare läsning:
Back to Marx
Capitalist Change and Generational Shifts

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s