Toussaint L’Ouverture: Slaven som segrade över Napoleon.

Napoleon var en av historians mest kompetenta generaler under han rönte Frankrike stora militära framgångar. I slutet av 1700-talet fick han se sig besegrad av en självlärd slav helt utan militär träning eller bakgrund. En slav som drev Napoleons Frankrike ut ur Haiti och ledde sitt land mot självständighet. Hans namn var Toussaint L’Ouverture och detta är hans historia och historian om det post-revolutionära Haiti. 

Det började år 1791 i den franska kolonin Saint Dominique, senare Haiti. Toussaint föddes in i träldom, men hans far född som en fri man lärde den unge Toussaint om sina rötter och ursprung, han sin son att han var än en undersåte. Toussaint hade tur och hans ägare var liberalare än samtidens kutym gjorde gällande därmed lät han skola Toussaint utöver vad rollen som husslav fodrade. Denna skolning innefattade att han lärde  sig läsa och skriva. Toussaint drog nytta av sin nyfunna färdigheter och läste allt han kom över. Det han framförallt fastande för var den Franska filosofen Jean-Jacques Rousseau.
Det är inte svårt att förstå varför han intresserade sig för ett teoretiskt ramverk som betonade jämlikhet och individens rättigheter satta i relation till staten.

1789 rasade den franska revolutionen och sockerplantagerna i Sant Dominique, visserligen långt borta skulle känna av revolutionens löfte om möjlighet till en annan värld. De tidiga och moderata revolutionärerna började på allvar att diskutera slavfrågan. De var visserligen inte villiga att avskaffa slaveriet men de ansåg att Thomas Paines, Människans rättigheter även skulle inkludera fria svarta män och de med blandat ursprung. Plantageägarna som såg  sin ställning hotad bekämpade förslaget. Det starka motståndet resulterade i att revolutionärerna valde att bordlägga  slavfrågan  år 1791. Nyheten om att slavfrågan övergivits resulterade i massiva slavuppror i Saint Dominique, Toussaint blev upprorets ledare. Hans nom de guerre blev  Toussaint L’Ouverture vilket om ni ursäktar min bristfälliga franska, kan översättas till han som finner öppningar/lösningar. Toussaint ledde framgångsrikt sin slavarmé och stred tappert mot fransmännen som led flera militära bakslag.

År 1793 kontrollerade den franska revolutionen av jakobinerna den mest  radikala falangen bland revolutionärerna. De leddes av Maximilian Robespierre. Även om Jakobinerna var ansvariga för en mycket våldsam kampanj var de inte främmande för tanken att generalisera revolutionen långt bortom dess ursprungliga kontext. Med utgångspunkt i tanken om jämlikhet röstade jakobinerna för slaveriets avskaffande.

Den svarta slavpopulationen i Haiti mottog nyheten med glädje och Toussaint fattade beslutet att ställa sig på Frankrikes sida när Britterna och spanjorerna försökte annektera den forna kolonin. Toussaint som nu var en stridsvan general organiserade ungefär en halv miljon av de forna slavarna.
Denna armé av fria slavar lyckades nedkämpa såväl Spanska som Brittiska försök att annektera ön. Toussaint gick segerrik ur sju slag under lika många dagar. När dammet lagt sig var Toussaint Guvenör över Haiti. Under hans styre skapades en stabilitet och ett stigande välstånd tillföljd av att Haiti förnyade sina handelsavtal med England och Amerika.
I Frankrike hade nu Jakobinerna slutligen förlorat kontroll över revolutionen, Folket hade tröttnat på blodsutgjutelsen och Robespierre sändes till giljotinen. Efter att ett lämmeltåg av mer eller mindre moderata ledare kommit och gått genomförde så den nionde november år 1799  Napoleon en statskupp och revolutionen var därmed över.
Napoleon ställde sig på de forna plantageägarnas sida och återinförde slaveriet på de franska kolonierna.
Än en gång drog krigets vindar in över Haiti. Napoleon Bonaparte sände sin svåger Charles Leclerc samt en styrka på 20 000 man för att återta Haiti. Uppdraget var på pappret enkelt. Fördriv Toussaint och förslava populationen. Initialt gick kampanjen bra för Frankrike, dock skulle gula febern resultera i stora förluster på den franska sidan. under förevändning att en diplomatisk förhandling skulle äga rum bjöd Leclerc in Toussaint.  Istället för en överläggning kidnappades Toussaint och skickades till Frankrike där han fängslades.

Toussaint l´Overture dog år 1803 till följd av undernäring och de fruktansvärda förhållanden i Fort de Joux. Det skulle dock visa sig att andra stod redo att fortsätta kampen för jämlikhet och autonomi. 
kampanjen för att återta Haiti kostade Frankrike mer än 50 00 soldater varav 18 generaler. 
Ett halvår senare beslutade sig Napoleon för den nya världen kostade mer än vad den smakade, mer brådskade händelser i Europa krävde hans uppmärksamhet. Haiti övergavs och de franska territorierna i Amerika såldes till USA.

Jean-Jacques Dessalines, föraktad för sin brutalitet och samtidigt erkänd som Haitis landsfader.
 Dessalines var under Haitis frihetskamp Toussaints andreman. Det var således naturligt att han steg fram efter att Toussaint sattes i fångenskap och sedermera dog. Han ledde upproret och kampen för självständighet när den tog sin början första januari 1804. Precis som Toussaint föddes Dessalines som slav hans släkt var ursprungligen från Kongo. Dessalines slavnamn var Duclos han bytte dock till efternamnet på den man som köpte honom och som han sedermera flydde från. Mannen som köpte honom var en fri svart markägare, mycket mer information finns inte om honom.

Tillskillnad från Toussaint behandlades Dessalines hårt. Våldet han utstod präglade honom och visade sig i hans militära och korta politiska karriär.
Den våldsamma naturen bidrog till hans framgångar på slagfältet och till hans kommande fall.
Trots sin analfabetism hade Dessalines under Toussaint lätt för att lära. 
Av toussaint gavs Dessaline smeknamnet tigern för raseriet han uppvisade i strid. År 1796 var Dessalines militära duglighet och ledarskap oumbärligt vid återtagande av den av Spanien kontrollerade östra delen av Haiti.
I gengäld för sin utmärkta tjänstgöring utnämnde Toussaint Deassalines till guvernör för södra Haiti. 
under en kort period efter att Toussaint placerats i fångenskap år 1802 tycktes Dessalines ställa sig på kolonialmakten Frankrikes sida. Det var dock inte mer än list i syfte att skapa ett förtroende för Dessalines. Samtidigt använde Dessalines tiden till att omgruppera sina trupper och fortsätta striden för självbestämmande. När Dessalines deklarerade Saint Domingues självständighet bytte han namn på ön till Haiti, ett namn som redan användes av öns urbefolkning. Självständigheten medförde dock inte fred.

Från januari 1804 till sin död två år senare styrde Dessalines Haiti med järnhand. Dessalines utnämnde sig själv till guvernör på livstid, senare ändrade han inspirerad av Napoleon sin titel till kejsare och utnämnde sin hustru Claire-Heureuse till kejsarinna.  Av fruktan för att Frankrike ännu en gång skulle söka återta Haiti anställde Dessalines en massaker på ungefär femtusen av öns vita män, kvinnor och barn. Denna handling var så drastisk och strategiskt onödig att Dessalines två mest inflytelserika generaler, Alexandre Pétion och Henri Christophe trots att de inte var främmande för krigets realiter kunde ge den sitt stöd. Deras motstånd visade tydligt på en växande politiska instabiliteten och oenighet i den nya regeringen.
Den 17 augusti år 1806 dödades Dessalines i ett bakhåll arrangerat av sina egna löjtnanter, kroppen släpades genom huvudstadens gator innan den slutligen skändades. Robespierre, Dessalines och Toussaint var individer som befanns sig vid ett visst historiskt skede. Revolutioner och dess utgångar är aldrig avhängigt enskilda människor men deras historier kan såväl verka inspirerande som avskräckande beroende på samtidens tolkningar.
Läs mer:
Scribd: Rasta and resistance: Slavuppror i Västindien
Jean-Jaques Dessalines: Demon, Demigod and everything in between.

Annonser

En kommentar Lägg till

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s