Introduktion till hegemonibegreppet. Del 1: Antonio Gramscis Liv och leverne

Detta är  den första av fyra kortare texter som söker presentera Antonio Gramsci för den ny publik. Första gången jag stötte på Gramsci var i samband med en utbildning på en av vänsterpartiet organiserad utbildning. Året var 2003, sedan dess har jag läst många andra framträdande marxister men regelbundet återvänt till just Gramsci. Fröet till denna blogg var det faktum att jag behövde ett medium för att motivera mig att läsa och förstå olika marxistiska strömningar samt extrapolera de verktyg som finns i denna rika idétradition. Mina damer och herrar, välkomna till Uppgång och falls introduktion till Antonio Gramsci.

Antonio Gramsci föddes den 22 januari 1891 Han var det fjärde barnet i en barnaskara på sju barn. Fadern arbetade som lägre tjänsteman, ett jobb som han misskötte så allvarligt att han dömdes till fem års fängelse för grov misskötsel. När han muckade saknade han arbete således växte barnen upp i armod och djup ekonomisk osäkerhet.  Gramsci led genom hela sitt liv av dålig hälsa, och ja han var puckelrygg.
1903 efter att avslutat grundläggande utbildning var Gramsci tvungen att söka arbete för att dryga ut familjens inkomster. Han gick i sin faders fotstpår och började arbeta som lägre tjänsteman på registreringskontoret i Ghilarza.

Mellan åren 1911-1913 ansöker och beviljas Gramsci ett stipendium för att studera vid Universitet i Turin. Det är i en universitetskontexten som Gramsci för första gången kommer i kontakt med den spirande socialistiska rörelsen i Turin och börjar arbeta som journalist för det socialistiska partiets tidning,
1917 Väljs Gramsci in i det socialistiska partiets lokala kommitté. Januari 1921 grundas  Partido Comunista Italiano  (PCI) och Gramsci väljs in i Centralkommittén. Mellan maj 1922 och november 1923 befinner sig Gramsci i Moskva som en representant för PCI i den kommunistiska Internationalen. Det är här han möter sin framtida hustru Giulia Schucht. 1926 rasar kampen mellan kommunister och Mussolini svartskjortor. På grund av sitt motstånd gentemot fascisterna arresteras Gramsci i Rom och interneras i ett läger för politiska fångar. Han är nu trettiofem år gammal. Det är lite oklart men antingen var det Mussolini eller åklagaren som yttrade följande ord kring Gramsci: ”Vi måste hindra denna hjärna från att fungera de närmsta tjugo år”

År 1927 flyttas Gramsci fram och tillbaka mellan olika fängelser i väntan på sin dom. Slutligen döms Gramsci till tjugoårs fängelse. I början av 1929 får han tillstånd att skriva och den åttonde februari påbörjas ”Quaderni di carcere”. Vilket kan översättas till fängelse anteckningar. Under denna period studerar han italiensk och Europeisk historia samt språk. Behandlingen i fängelset är brutal och syftar till att bryta ner Gramsci. men likt en flämtande låga fortsätter Gramsci härda ut och trots en allt mer nedbruten kropp kan han producerar enorma mängder brev och anteckningar kring vitt skilda fält som om själva syftet primärt är att bibehålla sin intellektuella skärpa.

Den 27 april 1937 avlider Gramsci  efter att uthärdat flera år under de fruktansvärda förhållanden som präglar  fängelset. Hans Svägerska Tatiana lyckas smuggla ut sammanlagt  trettiotre böcker från fängelset och sänder dem  till Moskva för att publiceras. Antonio Gramsci Blev 46 år gammal men intellektuella arv lever vidare.

Tre slutsatser från Gramscis liv
1: Gramscis barndom var präglat av dåtidens armod. I det avseendet var ett offer för kapitalismen och den social orättvisa som präglade 1900-talets början.
2: För sina tankar och sitt arbete för en rättvis värld fri från klassförtryck straffades han av fascismen och dömdes till att spendera större delen av sitt liv i Fängelse Han dedikerade sitt korta liv  till teoribildning och undersökande av sakernas tillstånd.
3: Gramsci var inte endast en viktig marxistisk teoretiker utan även en politisk ledare. han utkämpade in i det sista ett ideologiskt krig. Således har han en given plats bland de tongivande marxistiska teoretikerna. Han kan jämföras med Lenin i det avseendet att han applicerade sin erfarenhet från rollen som ledare för det kommunistiska partiet och inkluderade dem i sitt teoretiska ramverk.

Vikten av att förstå Antonio Gramsci som inte endast en teoretiker utan även som en ledare är relevant  för att förstå hur han i sina teorier förhåller sig till intellektuellas roll i samhället. Gramsci är troligen den marxist som fått störts spridning utanför den politiska scenen. Hegemonibegreppet används inom otaliga akademiska discipliner.
Detta skall dock inte förflacka det faktum att Gramsci först och främst är ett kugghjul  i en marxistisk idétradition.

Om du uppskattar artikeln och vill hålla dig uppdaterad kan du nu följa oss på
Facebook

I Del två Kommer grundläggande begrepp från Marx samt på ett djupare plan underlättar förståelsen av hegemonin som koncept.

Annonser

2 kommentarer Lägg till

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s