Den stora depressionen

Denna artikel kommer inte så mycket att handla om Rokys musik som de tre gudsförgätna åren mellan 1969 och 1972 då Erickson institutionaliserades  på Rusk state hospital i texas. Under sin tid på institutionen behandlades Erickson med ECT-terapi och höga doser klorpromazin. Det här är inte en nekrolog över en individ, det är en berättelse…

Svarta kvinnor i historien: Zora Hurston

I do not weep at the world I am too busy sharpening my oyster knife. -Zora Neale Hurston Zora Hurston var en världskänd författare och antropolog. Hurstons noveller, pjäser och essäer beskrev i regel livet för afro-amerikaner i södern. Hurstons antropologiska  bidrag var centrerat kring afro-amerikansk folktro. Hurston skulle komma att influera otaliga författare och…

Elliot och grabbarna IV

24 juli 1995 Jag, mamma och pappa var var på ytterligare en av våra resor, jag var fyra år och redan något av en världsmedborgare. Vi hade varit i Spanien och nu hade turen kommit till Grekland. Vi bodde i ett hotell nära havet. jag minns att det var väldigt varmt där och hettan gjorde…

Elliot och grabbarna III

Hösten 1991 Kort efter att jag föddes flyttade mamma, pappa och såklart jag från vårt hus i London till Sussex i södra England. Vi flyttade in i en gammal prästgård av blodrött tegel, huset var magnifikt och omgärdades av en stor grön gräsmatta. Det var här jag tillbringade mina första fem år och det var…

Elliot och grabbarna II

I den andra delen om mansrörelsen vänder vi blicken bort från den dödskult som är incel.me och fokuserar på den delen av rörelsen som anser att  den kris som manligheten genomlever bäst kan lösas genom att män söker förbättra sig. Genom självförbättring skall kvinnor attraheras, män imponeras och feminismens  övertag över den västerländska mannen en gång…

Elliot och grabbarna

I denna artikelserie försöker undertecknad att förstå den mansrörelse som sedan 1960-talet sakteligen vuxit fram, korsbefruktats och muterats. Vad utgör dess fundament och problembeskrivning? Texten tar sitt avstamp i Elliot Rodgers manifest, My twisted world, men avgränsar sig inte endast till incels utan söker omfatta alla delar av den primärt nätbaserade mansrörelsen.

Uppdatering

Som ni säkert märkt har inte bloggen uppdaterats på snart två månader. Orsaken står att finna i att jag vid sidan av bloggen har lagt en ansenlig tid på att researcha ett större projekt. Vid tidpunkten när detta skrivs så har jag påbörjat den mödosamma process det är att sammanställa och sortera det insamlade materialet….

Del: 1 Umkhonto we Sizwes manifest

Det kan  inte gått någon förbi att det i den sydafrikanska nationalförsamlingen har rört sig i en politisk riktning avseende landets ojämna fördelning av jordbruksmark, en underkommitté utreder i skrivande stund om det är möjligt att de jure expropriera jordbruksmark utan kompensation. Faktum är dock att den sydafrikanska staten i årtionden de facto har exproprierat…

Svarta kvinnor i historien: Elaine Brown

Vissa specifika år har på gott och ont tillskrivits en nästan mytisk karaktär. Som om året i sig givit upphov till skeenden, politiska rörelser och slagkraftiga individer. Detta är sant för 1921, 1977 men kanske mest av allt 1968. Året i sig har oberoende av politisk bevekelsegrund gjorts till en projektionsyta antingen som en kampcykels…

Den Svarta Pantern

Att hävda att superhjältegenren alltid varit en konstform som sökt representera en etnisk mångfald vore att ljuga. Det finns i dag en mängd svarta och afro-amerikanska superhjältar men så har inte varit fallet historiskt. Jag gissar att orsaken står att finna i det faktum att serietecknaren i regel har varit en vit man och som…

Slaget vid Adua

Det första kriget mellan Italien och Etiopien utkämpades mellan 1895 och 1896. Grunden till konflikt stod att finna i Wuchalefördraget från 1889. Fördraget innebar att Etiopien accepterade Italiensk kontroll över Eritrea och rödahavskusten. Italien menade dock att till följd av en tvetydig översättning så missade den etiopiska regenten, Menelik den andre att han när han…

Kamrat Baizuo

I understand the Chinese mind. ― Donald J. Trump, The Art of the Deal Trump’s victory is only a small stone flung from humanity’s sling against the giant we face — the spiritual plague. The road to redemption for Western Civilization is still a long one. – Fantasy lover Mr. Liu, The road to spiritual plague: the History of…