Non est potestas super terram quae comparetur est

Being powerful is like being a lady. If you have to tell people you are, you aren´t.” -Margaret Thatcher Il vecchio mondo sta morendo e il mondo nuovo si sforza di uscire. ora è il momento dei mostri – Antonio Gramsci Den suveräna är mäktig men makten är inte ett resultat av valmansstöd eller våldsmonopol,…

Svarta kvinnor i historien: Systrarna Nardal

 Vi som bara var kvinnor, var de verkliga pionjärerna, vi gick först. -Paulette Nardal Poeter och författare utgjorde en politisk spjutspets i vad som kom att bli Négritude. En litterärrörelse med tydlig ideologisk och politisk ursprung och målsättning. När svarta kvinnliga studenter började mobiliseras markerade det startskottet för framväxten av ett internationellt solidaritetsnätverk mellan afrikaner, ättlingar…

Sorel och våldet

I denna del har vi för avsikt att utforska den sorelska förståelsen av våldet och dess funktion. I den första delen av denna artikelserie redogjordes för Sorels instrumentella myt. Artiklarna behöver inte nödvändigtvis läsas i kronologisk ordning men för den som önskar återfinner ni  en länk till den första artikeln i slutet av denna text.

Sorel och myten

  Georges Sorel, föddes den 2 november 1847 i Cherbourg. Sorel var en fransk socialist tillika revolutionär syndikalist. Sorels enskilt största bidrag var hans provokativa tes om myten och våldets roll i en historisk process. Sorels, Reflections on violence är än idag ett verk som förtjänar en extensiv läsning. Det sägs att världen i dag…

Stänger Janustempel?

My conscience won’t let me go shoot my brother, or some darker people, or some poor hungry people in the mud for big powerful America. And shoot them for what? They never called me nigger, they never lynched me, they didn’t put no dogs on me, they didn’t rob me of my nationality, rape and kill…

Kwame Nkrumah – excerpter

Följande artikel är en översättning utav Kwame Nkrumahs I speak of Freedom: A statment of African Ideology. Inom en snar framtid kommer en längre artikel om Nkrumahs liv, livsgärning och vilket tankegods som ännu idag är aktuellt respektive daterat. Det skall sägas att I speak of Freedom utifrån vår samtid och våra perspektiv ter sig…

Nekrolog över de odöda

  George A romero avled nyligen. Jag har inte för avsikt att producera en nekrolog över hans minne utan snarare försöka få på pränt en serie funderingar som jag burit med mig sedan jag i tonåren kom i kontakt med såväl Romero som Marx. Likt en gengångare har dessa tankar försvunnit bara för att återvända….

Gästskribent: Analys av Young, Hip and Far right

Dokumentären handlar om de snabbväxande rörelserna av identitärer, och framförallt den österrikiska rörelsen som frontas av Martin Sellner. Jag vill lyfta fram en kritisk syn på hur filmskaparna porträtterar identitärerna och deras antagonister; den antifascistiska rörelsen. Filmens dramaturgiska metod tycks bygga på motsatspar som manligt-kvinnligt, aktivt-passivt och reaktionärt-progressivt. Detta skulle också kunna omsättas i en…

Svarta kvinnor i historien: Ida B Wells

Ida B Wells-Barnett blev en nationell angelägenhet när hon under 1890-talet bedrev ett korståg i syftet att uppmärksamma den internationella opinionen på frågan om de utomrättsliga avrättningarna av afro-amerikaner i södra USA. I all väsentlighet kan hon anses vara den första afro-amerikanska grävande journalisten.

Svarta kvinnor i historien: Wangari Maathai

Wangari-maathai (1940-2011) var en kenyansk miljöaktivist. Hon grundade Green Belt movement i början av 1970-talet. Organisationen förespråkade beskydd av naturen i såväl Kenya som på kontinenten i stort.  Maathai var den första afrikanska kvinnan i historien som erhöll Nobels fredspris, detta för hennes outtröttliga kamp för och bidrag till en hållbar utveckling, demokrati och fred. Efter…

Allt är en fasad, vakna upp!

I detta inlägg har jag för avsikt att ge en översiktlig genomgång av konspiracismen som ideologi och förståelsehorisont. Varför attraherar denna heterogena miljö människor som utifrån som samhälleliga position borde attraheras av vänstern, vari ligger dess attraktionskraft? Avslutningsvis redovisas en kort lista över konspiracismens beståndsdelar och hur dessa utgör en genomgående felaktig premiss.

Kamrater i kampen: John Brown och Clarina Nichols

Det finns i vissa segment av den reaktiva vänstern en föreställning om att all världens armod och ondska emanerar från den vita mannen. Denna föreställning vilar på en falsk premiss i två avseenden. För det första innebär detta synsätt att vita antingen implicit eller explicit skulle tjäna på den rådande samhällsordningen. För det andra maskerar denna hållning alla motsättningar som…