Uppdatering

Som ni säkert märkt har inte bloggen uppdaterats på snart två månader. Orsaken står att finna i att jag vid sidan av bloggen har lagt en ansenlig tid på att researcha ett större projekt. Vid tidpunkten när detta skrivs så har jag påbörjat den mödosamma process det är att sammanställa och sortera det insamlade materialet….

Del: 1 Umkhonto we Sizwes manifest

Det kan  inte gått någon förbi att det i den sydafrikanska nationalförsamlingen har rört sig i en politisk riktning avseende landets ojämna fördelning av jordbruksmark, en underkommitté utreder i skrivande stund om det är möjligt att de jure expropriera jordbruksmark utan kompensation. Faktum är dock att den sydafrikanska staten i årtionden de facto har exproprierat…

Svarta kvinnor i historien: Elaine Brown

Vissa specifika år har på gott och ont tillskrivits en nästan mytisk karaktär. Som om året i sig givit upphov till skeenden, politiska rörelser och slagkraftiga individer. Detta är sant för 1921, 1977 men kanske mest av allt 1968. Året i sig har oberoende av politisk bevekelsegrund gjorts till en projektionsyta antingen som en kampcykels…

Den Svarta Pantern

Att hävda att superhjältegenren alltid varit en konstform som sökt representera en etnisk mångfald vore att ljuga. Det finns i dag en mängd svarta och afro-amerikanska superhjältar men så har inte varit fallet historiskt. Jag gissar att orsaken står att finna i det faktum att serietecknaren i regel har varit en vit man och som…

Slaget vid Adua

Det första kriget mellan Italien och Etiopien utkämpades mellan 1895 och 1896. Grunden till konflikt stod att finna i Wuchalefördraget från 1889. Fördraget innebar att Etiopien accepterade Italiensk kontroll över Eritrea och rödahavskusten. Italien menade dock att till följd av en tvetydig översättning så missade den etiopiska regenten, Menelik den andre att han när han…

Kamrat Baizuo

I understand the Chinese mind. ― Donald J. Trump, The Art of the Deal Trump’s victory is only a small stone flung from humanity’s sling against the giant we face — the spiritual plague. The road to redemption for Western Civilization is still a long one. – Fantasy lover Mr. Liu, The road to spiritual plague: the History of…

Männen från vidderna

Joe Arpaio blev under 2000-talet nationell symbol för Arizonas hård migrationspolitik. Arpaio kom även att bli bryggan mellan det republikanska partiet och de olika aktivistströmningarna i dess periferi som krävde en behandling av illegala invandrare och fängslade som stod i direkt konflikt med den amerikanska  konstitutionen.  Arpaios femton minuter i rampljuset tog sedermera slut men…

Multitudens monster

”Ni har skapat ett monster, som kommer å besöka er nattetid Ni skulle aldrig gett han liv, nu får ni leva med en tragedi” -Roffe Ruff, Monster. Mary Shelleys Frankenstein : eller den moderne prometeus utgår ifrån en grundläggande premiss som dels karaktäriseras utav en rädsla för vad den industriella revolutionen bar med sig samt hur  Webers, die…

Det kom från Harlem

Harlem renaissance definieras olika beroende på ur vilket perspektiv det analyseras. Det kan dock enklast beskrivas som ett kulturellt fenomen inom afro-amerikansk kulturproduktion. I Harlem renaissance var etnisk solidaritet tätt sammanbundet med socialt framåtskridande, själva föreställning om en kollektiv svart identitet blev på gott och ont varufierad. Ett tydligt eftermäle över rörelsens genombrott är det faktum att…

Att minnas det som var, det som är och det som kan bli

We seem to have trapped ourselves in a vicious cycle—economic progress and innovation stagnated, except in information technology; which leads us to embrace the past and turn the present into a pleasantly eclectic for-profit museum; which deprives the cultures of innovation of the fuel they need to conjure genuinely new ideas and forms(..) I worry some…

Non est potestas super terram quae comparetur est

Being powerful is like being a lady. If you have to tell people you are, you aren´t.” -Margaret Thatcher Il vecchio mondo sta morendo e il mondo nuovo si sforza di uscire. ora è il momento dei mostri – Antonio Gramsci Den suveräna är mäktig men makten är inte ett resultat av valmansstöd eller våldsmonopol,…

Svarta kvinnor i historien: Systrarna Nardal

 Vi som bara var kvinnor, var de verkliga pionjärerna, vi gick först. -Paulette Nardal Poeter och författare utgjorde en politisk spjutspets i vad som kom att bli Négritude. En litterärrörelse med tydlig ideologisk och politisk ursprung och målsättning. När svarta kvinnliga studenter började mobiliseras markerade det startskottet för framväxten av ett internationellt solidaritetsnätverk mellan afrikaner, ättlingar…